ചേച്ചിയുടെ വഴുവഴുപ്പുള്ള പൂവിലൂടെ…| Kavya Lokam | Malayalam Health Tips

8എന്റെ പുതിയ ചാനൽ ‘കാമിനി’ – മുഴുവൻ അടിപൊളി കഥകൾ Please Subscribe

– കഥ – Malayalam Stories
Hai I’m Kavya,
മൃദുല വികാരങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തുന്ന തരളിത കഥകൾ
മുതിർന്നവർക്ക് – Learning Purpose – Psychological Experiments
——————————————————————–
Disclaimer:
This video is using for psychological experiments. Please NOTE This video is only for Educational and Information purpose. This channel doesn’t support any type of illegal activities. Using computer generated voice over for story telling. Thank you for watching this video.


Source: https://cyrrion.com
Read more all post Health : https://cyrrion.com/health/
8 Comments
 1. ബാലൻ ബാലൻ says

  സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ

 2. Thomas Mltm says

  Good story, very good

 3. Jayan M.r says

  ഹായി കാവൃ

 4. B4 Bgm says

  Polich muthe. Adipoli feel. Und e voice

 5. Siva Prasad says

  സൂപ്പർ

 6. SIBIN TJ says

  Super stores

 7. Althaf Althaf 123 Althaf Althaf 123 says

  Super💋💋

 8. Wilson Tom says

  Goodsound. Good recording. Super…

Leave A Reply

Your email address will not be published.