កែវ សៀងហៃ – ព្រៃប្រសិទិ្ធ | prey proseth, khmer song 2021, Alex entertainment

0



#BEEBUSHគឺជាបណ្តាញសង្គមខ្មែរដ៏ធំទៅកាន់ពិភពលោក! បងប្អូនអាចផុសអក្សរ រូបភាព មើលវីដេអូនឹងមើលពត៌មានបានដោយសេរី ហើយអាចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរទៅកាន់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ ដោយចំណាយតិចបំផុត។
អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺBEEBUSHបានផ្តល់ឱកាសអោយបងប្អូនក្លាយជាដៃគូអាជីកម្មនឹងអាចរកចំណូលបាន ឥតដែនកំណត់ ដោយគ្រាន់តែចំណាយដើមទុនតិចតូចតែប៉ុណ្ណោះ៕

ព័ត៌មាន បន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖
– Metfone : 088 5555 498
– Smart : 070 4447 64
– Cellcard : 095 4255 53
– Facebook:
– Telegram : @Vanna168M
——————————
📣📣តោះដោនឡូតលេងទាំងអស់គ្នា!
សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលប្រតិបត្តិការដោយប្រព័ន្ធIOS App Store:
សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលប្រតិបត្តិការដោយប្រព័ន្ធAndroid Play Store:
———————————
កែវ សៀងហៃ – ព្រៃប្រសិទិ្ធ | prey proseth, khmer song 2021, Alex entertainment

CONNECT WITH ME ON SOCIAL MEDIA :
– Facebook Page :
Copyright © : 2021 #Moryouraofficial


Source: https://cyrrion.com
Read more all post Entertainment : https://cyrrion.com/entertainment/

Leave A Reply

Your email address will not be published.