Kiến thức

Folate binding protein peptide 191-199 presented on dendritic cells can stimulate CTL from ovarian and breast cancer patients

Folate binding protein peptide 191-199 presented on dendritic cells can stimulate CTL from ovarian and breast cancer patients

D K Kim et al. Anticancer Res. Jul-Aug 1999.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button