Kiến thức

Formation of chlorinated aromatics by reactions of Cl*, Cl2, and HCl with benzene in the cool-down zone of a combustor

Formation of chlorinated aromatics by reactions of Cl*, Cl2, and HCl with benzene in the cool-down zone of a combustor

Carlo Procaccini et al. Environ Sci Technol. 2003.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button