Kiến thức

Characterization of hydrated Na+(phenol) and K+(phenol) complexes using infrared spectroscopy-PubMed

Characterization of hydrated Na+(phenol) and K+(phenol) complexes using infrared spectroscopy

Timothy D Vaden et al. J Chem Phys. 2004.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button