Kiến thức

The sulfur-containing amino acids: an overview-PubMed

Review

The sulfur-containing amino acids: an overview

John T Brosnan et al. J Nutr. 2006 Jun.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button