Kiến thức

The influence of different beak trimming age on performance, H-L ratio and antibody production to SRBC in laying hens

The influence of different beak trimming age on performance, H-L ratio and antibody production to SRBC in laying hens

E Ebru Onbaşilar et al. Trop Anim Health Prod. 2009 Feb.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button