Kiến thức

Bài 6 : vận dụng định luật Ôm – Mắc hỗn hợp

Bài 6 : vận dụng định luật Ôm – Mắc hỗn hợp

Bạn đang xem: Bài 6 : vận dụng định luật Ôm – Mắc hỗn hợp

Bài 6 : vận dụng định luật Ôm

Xem thêm: Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019-Cách đánh số trang bỏ trang đầu

Mắc hỗn hợp

–o0o–

BÀI 1 : TRANG 17 SGK

Tóm tắt

R1 = 5Ω

U = 6V

I = 0,5A

a)      R = ?

b)      R2 = ?

GIẢI.

Điện trở tương đương của đoạn mạch :

I=frac{U}{R}  => R=frac{U}{I}=frac{6}{0,5}=12

Do R1 nt R2 nên :

R =  R1 + R2 => R2=  R  – R1 = 12 – 5 = 7 Ω

BÀI 2 : TRANG 17 SGK

Tóm tắt

R1 = 10Ω

I = 1,8A; I1 = 1,2A

a)      U = ?

b)      R2 = ?

GIẢI.

Hiệu điện thế của R1:

I_1=frac{U_1}{R_1}  => U1 = I1.R1 =1,2.10 = 12V

Do R1 // R2 nên : hiệu điện thế của đoạn mạch :

U = U1 = U2 =12V.

Cường độ dòng điện chạy qua R2 :

I = I1  + I2 => + I2 = I –  I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6A

Điện trở của R2 :

I_2=frac{U_2}{R2}  => R_2=frac{U_2}{I_2}=frac{12}{0,6}=20

BÀI 3 : TRANG 17 SGK

Tóm tắt

R1 = 15Ω; R2 = 30Ω;

R3 = 30Ω;

U =12V

a)      R = ?

b)      I1 , I2 , I3 = ?

GIẢI.

Ta có sơ đồ : R1 nt (R2 // R3):

Điện trở tương đương của đoạn mạch MB:

R_{23}=frac{R_2.R_3}{ R_2+R_3} = frac{30.30}{30+30}=15 Ω.

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

R = R1 + R23 =15 + 15 = 30 Ω

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính :

I=frac{U}{R}=frac{12}{30} =0,4A

Do R1 nt (R2 // R3) nên : I = I1 = I23 = 0,4A

Hiệu điện thế giữa hai đầu của R23:

I_{23}=frac{U_{23}}{R_{23}}  => U23 = I23.R23 =0,4.15 = 6V

Do R3 // R2 nên : U3 = U2 = U23 =6V.

Cường độ dòng điện chạy qua R2 :

I_2=frac{U_2}{R_2}=frac{6}{30} =0,2A

Cường độ dòng điện chạy qua R3 :

I_3=frac{U_3}{R_3}=frac{6}{30} =0,2A

 BÀI 6.12 : TRANG 18 SBT :

Tóm tắt

R1 = 9Ω; R2 = 15Ω;

R3 = 10Ω;

I3 = 0,3A

a)      I1 , I2 = ?

b)      U = ?

GIẢI.

Hiệu điện thế giữa hai đầu của R3:

I_{3}=frac{U_{3}}{R_{3}}   => U3 = I3.R3 = 0,3.10 = 3V

Do R3 // R2 nên : U3 = U2 = 3V.

Cường độ dòng điện chạy qua R2 :

I_2=frac{U_2}{R_2}=frac{3}{15} =0,2A

Cường độ dòng điện chạy qua R1 :

I1 = I2  + I3 = 0,2 + 0,3 = 0,5A

c)       U = ?

Hiệu điện thế giữa hai đầu của R1:

I_{1}=frac{U_{1}}{R_{1}}   => U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4.5V

Hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch AB :

U = U1  + U3 = 4,5 + 3 = 7,5V

c

By Trần Thanh Phong • Posted in

Lớp 9

,

ĐIỆN HỌC

• Tagged

Dòng điện một chiều

,

gia sư vật lý

,

gia sư vật lý 8

,

định luật Omh

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button