ĐỊNH LUẬT SÁC – LƠ

ĐỊNH LUẬT SÁC – LƠ

SGK Lớp 10 -Bài 30 – Trang 160

1. Mục Đích:

Theo dõi áp suất chất khí trong một bình kín khi thay đổi nhiệt độ.

2. Chuẩn bị lý thuyết:

Nội dung định luật Sáclơ: Khi thể tích không đổi, hệ số tăng áp suất của mọi chất khí đều bằng nhau và bằng 1/273.

Định luật Sáclơ chỉ gần đúng với các khí thực. Hệ số tăng áp suất của các chất khí khác nhau ở những nhiệt độ khác nhau không hoàn toàn giống nhau.

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đuờng đẳng tích. Ứng với các thể tích khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng tích khác nhau.

3. Đồ dùng cần thiết:

2 ống thủy tinh có thể tích khác nhau

1 ly thủy tinh

1 cảm biến nhiệt độ (khoảng thực nghiệm –20o – 120oC)

1 cảm biến áp suất (khoảng thực nghiệm 0 – 250kPa)

1 aMixer mini

4. Thực hành:

Nối aMixer mini vào máy vi tính

Nối cảm biến áp suất vào kênh 1, cảm biến nhiệt độ vào kênh 2

Cắm cảm biến áp suất vào ống thủy tinh. Nhúng ống thủy tinh vào ly thủy tinh có nước nóng.

Bật Scope 

, theo dõi thay đổi của áp suất theo nhiệt độ. (2 phút tắt Scope)

Xem biểu đồ liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ.

Thay một ống thủy tinh khác.

So sánh hai đồ thị. Nhận xét.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button