Kiến thức

CHẤT ĐIỆN LY MẠNH, YẾU VÀ CHẤT KHÔNG ĐIỆN LY

CHẤT ĐIỆN LY MẠNH, YẾU VÀ CHẤT KHÔNG ĐIỆN LY

1. Vị trí bài thí nghiệm

SGK Lớp 11 – Bài đọc thêm – Trang 25

2. Mục đích:

Nghiên cứu và so sánh khả năng dẫn điện của những chất điện ly mạnh, yếu và chất không điện ly.

3. Chuẩn bị lý thuyết:

Chất điện ly là những chất tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện

Sự điện ly là sự phân ly thành ion dương và ion âm của phân tử chất điện ly khi tan trong nước

Các ion dương gọi là cation và các ion âm gọi là anion (Ví du:H+, Na+… là các cation và OH, Cl… là các anion)

Chất điện ly mạnh là những chất phân ly gần như hoàn toàn

Chất điện ly yếu là những chất chỉ phân ly một phần

Những axit thường gặp như là: HCl, HNO3, H2SO4 là những chất điện  ly mạnh (axit mạnh). Các axit: H2CO3, CH3COOH… là những chất điện ly yếu (axit yếu)

Các bazơ tan NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2… đều là chất điện ly mạnh.

Hầu hết các muối tan đều là chất điện ly mạnh, trừ một số ít muối như HgCl2, CuCl2… là chất điện ly yếu

Chất không điện ly là những chất gần như hoàn toàn không phân ly

4. Đồ dùng cần thiết:

1 Bộ kết nối aMixer

1 Cảm biến dòng điện

1 Ly thủy tinh

1 Xy lanh

1 Pin 9V (nên dùng pin mới) và dây nối

2 Điện cực carbon

Hóa chất:

  • Dung dịch AlCl3 1.0 mol/dm3
  • Dung dịch CH3COOH 1.0 mol/dm3
  • Dung dịch CaCl2 1.0 mol/dm3
  • Dung dịch C6H8O7 1.0 mol/dm3
  • Dung dịch C2H5O­H 1.0 mol/dm3
  • Nước cất, nước máy

5. Thực hành:

Bước 1: Nhấp đôi vào biểu tượng 

để khởi động phần mềm Addestation

Bước 2: Nối aMixer vào máy tính. Trên màn hình Addestation, thực hiện các bước sau: Tùy Chọn >> Chuẩn hóa – aMixer và Cảm biến >> Chuẩn hoá >> Bắt đầu >> OK

Bước 3: Nối cảm biến dòng điện vào CH1 của aMixer. Điều chỉnh phạm vi của đo của cảm biến dòng là “±1.0 A”

Bước 4: Trên màn hình Addestation: Hiệu Chỉnh Nhanh >> Bộ Addestation Hóa học >> Bài 2: Chất điện ly mạnh, yếu và chất không điện ly.

Bước 5: Dùng xy lanh lấy vào ly thủy tinh 150 cm3 nước cất

Bước 6: Làm một mạch điện giống như biểu đồ dưới đây. Cảm biến dòng điện được mắc nối tiếp với pin 9V (không để hai điện cực chạm vào nhau và tháo dây nối ra sau mỗi lần đo lường)

Bước 7: Bật Scope, ghi nhận giá trị cường độ dòng điện. Tắt Scope.

Bước 8: Ngay sau khi đặt 2 điện cực vào trong ly thủy tinh, ghi lại chỉ số dòng điện (chỉ số dòng điện có thể bị giảm mạnh, ghi lại chỉ số dòng điện ban đầu)

Bước 9: Rửa cảm biến bằng nước cất và lau khô. Đổ bỏ dung dịch và rửa ly thủy tinh bằng nước cất.

Bước 10: Làm lại thí nghiệm trên, thay thế nước cất bằng các dung dịch khác

Bước 11: Ghi nhận kết quả vào bảng dưới đây:

Phân loại và xếp loại các dung dịch (từ mạnh nhất đến yếu nhất) vào nhóm chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu và chất không điện ly

Chất điện ly mạnh ____________________________________

Chất điện ly yếu  _____________________________________

Chất không điện ly ___________________________________

Một số câu hỏi mở rộng

Giải thích cách phân loại các dung dịch thành chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu và chất không điện ly.

 

Bài viết liên quan

Bạn đang xem: CHẤT ĐIỆN LY MẠNH, YẾU VÀ CHẤT KHÔNG ĐIỆN LY

Sự điện ly trong nước của axit hữu cơ

Sự ăn mòn điện hóa

Tác động của nồng độ dung dịch trong tính dẫn của dung dịch

chất không điện ly

chất điện ly

ion âm

ion dương

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button