Kiến thức

[C++]Vòng lặp ‘while’: Tìm UCLN của hai số-Kiến thức iTech

Bạn đang xem: [C++]Vòng lặp ‘while’: Tìm UCLN của hai số-Kiến thức iTech

[C++]Vòng lặp ‘while’: Tìm UCLN của hai số

YÊU CẦU:
Nhập vào hai số a và b sau đó xuất ra UCLN của hai số đó.

Ý TƯỞNG: 
Dùng 

thuật toán Euclide

 (click để xem)


Kết quả:

Tìm UCLN của hai số


CODE:

—————————————————————————–

#include<iostream.h>
using namespace std;
void main()
{
int a,b;
cout<<“Nhap so a= “;
cin>>a;
cout<<“Nhap so b= “;
cin>>b;
while(a!=b)
{
if(a>b)
{
a=a-b;
}
else b=b-a;
}
cout<<“UCLN=”<<a<<“n”;
}

—————————————————————————–


 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button