Kiến thức

[Console]Tìm UCLN va BCNN của hai số a va B – Cao bồi IT xứ Quảng

[Console]Tìm UCLN va BCNN của hai số a va B

Viết một Console nhập và 2 số A va B, sau đó xuất ra BCNN và UCLN của hai số A va B vừa nhập:

Code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace UCLNvaBCNN
{
class Program
{
static void Main()
{
int a, b;
nhap(out a, out b);
Console.WriteLine(“Uoc chung lon nhat la: ” + ucln(a, b));
Console.WriteLine(“Boi chung nho nhat la: ” + bcnn(a, b));
Console.ReadLine();
}
static void nhap(out int a, out int b)
{
Console.Write(“Nhap A: “);
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“Nhap B: “);
b = int.Parse(Console.ReadLine());
}
static int ucln(int a, int b)
{
a = Math.Abs(a);
b = Math.Abs(b);
if (a == 0 || b == 0)
return a + b;
while (a != b)
{
if (a > b)
a = a – b;
else
b = b – a;
}
return a;
}
static int bcnn(int a, int b)
{
return (a * b) / ucln(a, b);
}
}
}

Các bạn có thể download toàn bộ tại đây:

http://adf.ly/CWQnQ

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button