Kiến thức

BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC-Vui Học Toán

Toán – Math

Bạn đang xem: BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC-Vui Học Toán

BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

07:43

1

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Để giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu căn ta thường dùng phép nâng luỹ thừa hoặc đặt ẩn phụ để khử dấu căn.

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Giải các BPT vô tỉ sau:

Bài 2. Giải các BPT vô tỉ sau :

Bài 3. Giải các phương trình sau:

Bài 4. Giải các phương trình sau:
Bài 5. Giải các phương trình sau:
Bài 6. Giải các phương trình sau:
III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

Bài 2. Giải các bất phương trình sau:

Bài 3. Giải các bất phương trình sau:

Bài 4. Giải các bất phương trình sau:

Bài 5. Giải các phương trình sau: (đặt ẩn phụ)

Bài 6. Giải các BPT vô tỉ sau :

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button