Kiến thức

Qui tắc bàn tay trái dành cho người chụp

Qui tắc bàn tay trái dành cho người chụp

admin

· 7 June, 2015

‘, enableHover: false, enableTracking: true, buttons:{layout: ‘box_count’}, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup(‘facebook’); } }); $(‘#pinterest’).sharrre({ share: { pinterest: true }, template: ‘

‘, enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { pinterest: { description: ‘Qui tắc bàn tay trái dành cho người chụp’,media: ‘https://vuanhiepanh.vn/wp-content/uploads/2015/06/1quy-tac-ban-tay-trai-cho-nguoi-nguoi-chup-anh1.jpg’ } }, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup(‘pinterest’); } }); // Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome! var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”), $_header = $(‘#header’), $_postEntry = $(‘.entry’), $window = $(window), startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(), topOfTemplate = $_header.offset().top, topSpacing = _setTopSpacing(); //triggered on scroll shareScroll = function(){ var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate, stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing); $_shareContainer.css({position : ‘fixed’}); if( scrollTop > stopLocation ){ $_shareContainer.css( { position:’relative’ } ); $_shareContainer.offset( { top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(), left: startSharePosition.left, } ); } else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){ $_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } ); $_shareContainer.offset( { //top: scrollTop + topSpacing, left: startSharePosition.left, } ); } else if (scrollTop 1024 ) { topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight(); } else { topSpacing = distanceFromTop; } return topSpacing; } //setup event listeners $window.on(‘scroll’, _.throttle( function() { if ( $window.width() > 719 ) { shareScroll(); } else { $_shareContainer.css({ top:”, left:”, position:” }) } }, 50 ) ); $window.on(‘resize’, _.debounce( function() { if ( $window.width() > 719 ) { shareMove(); } else { $_shareContainer.css({ top:”, left:”, position:” }) } }, 50 ) ); });

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button