Kiến thức

Cách dùng “Any more” và “No longer”

Cách dùng “Any more” và “No longer”

08.08.2015

CÁCH DÙNG “ANY MORE” VÀ “NO LONGER”

1. Khi muốn nói rằng một sự việc gì đó từng xảy ra trong quá khứ, nay không còn xảy ra nữa, ta dùng any more. Any more thường được đặt cuối mệnh đề.

– Her family isn’t poor any more. ( Gia đình cô ấy không còn nghèo nữa)

– There was nothing between us any more. (Giữa chúng tôi không còn gì nữa cả).

Ở Anh, any more viết thành hai từ riêng biệt, nhưng ở Mỹ, nhiều người ưa viết thành một từ “anymore”.

He doesn’t work in San Francisco anymore (Anh ta không còn làm việc ở San Francisco)

2. Thay vì nói một sự việc không xảy ra nữa (some thing doesn’t happen any more) với cách dùng any more, ta cũng có thể dùng “no longer” với nghĩa tương tự “It no longer happen”. Đây là cách dùng trang trọng, rõ ràng.

They no longer feed children this way. (Họ không còn cho bọn trẻ ăn theo cách này nữa)

“No longer” được đặt trước động từ, ngoại trừ “to be” (đặt sau ” to be”). Nếu trong câu có dùng động từ tình thái (model verb), ta đặt “no longer” giữa động từ tình thái và động từ chính.

He can no longer gather food for himself. (Anh ấy không thể tự kiếm lương thực cho mình nữa.)

Nguồn : diendanngoaingu.vn

Bài này đã được đăng trong

Grammar

. Đánh dấu

đường dẫn tĩnh

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button