Kiến thức

Ứng dụng giải phương trình bậc 1, bậc 2 trong C – PhongĐặng96's Blog-FPT

Ứng dụng giải phương trình bậc 1, bậc 2 trong C

Bạn đang xem: Ứng dụng giải phương trình bậc 1, bậc 2 trong C – PhongĐặng96’s Blog-FPT

I. Phương trình bậc 1(ax+b=0).♥♥♥

⇒Đây là lưu đồ giải phương trình bậc 1:

1

  • Nhìn vào lưu đồ ta thấy, để giải phương trình bậc 1 trong C ta phải khai báo 2 biến đó là a và b( 2 biến a và b đc nhập từ bàn phím).
  • Điều kiện của phương trình bậc 1 có nghiệm là b#0, do vậy ta phải sử dụng câu lệnh if/else thể hiện các trường hợp xảy ra.
  • Dùng hàm printf để xuất dữ liệu ra màn hình.

⇒Sau đây là đoạn code giải phương trình bậc 1:

doan-code-giai-phuong-trinh-bac-1

–Ta thử nhập a là 1, b là 2.

→Và đây là kết quả:

ket-qua-code-phuong-trinh-bac-1

II. Phương trình bậc 2(ax^2+bx+c=0).♥♥♥

⇒Đây là lưu đồ giải phương trình bậc 2:

luu-do-giai-phuong-trinh-bac-2

  • Ở phương trình bậc 2 có chứa hàm toán học là căn bậc 2(sqrt), nên ta phải khai báo thêm hàm thư viện là #include <math.h>.
  • Tương tự như phương trình bậc 1, để giải đc phương trình bậc 2 ta phải khai báo các biến a,b và c( đc nhập từ bàn phím)
  • Điều kiện của phương trình bậc 2 là a#0, nếu không phương trình sẽ trở thành phương trình bậc 1, và khi đó để tìm đc nghiệm ta phải giải nghiệm của phương trình bậc 1. Tương tự ta phải sử dụng câu lệnh if/else để thể hiện các trường hợp xảy ra.

⇒Sau đây là đoạn code giải phương trình bậc 2:

doan-code-giai-phuong-trinh-bac-2

-Ta thử nhập 1 là 1, b là 1, c là 1.

→Và đây là kết quả:

ket-qua-code-phuong-trinh-bac-2

The End!!! HIHI…

Author:

myblogdangnp

View All Posts

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button