Kiến thức

Công thức PLL 3×3-Thai Binh Cuber

Công thức PLL 3×3

Vu Hoang Tuan Anh

PLL là bước thứ 4 và cũng là bước cuối trong phương pháp CFOP. Trong bước này, ta sẽ dùng 1 trong 21 công thức để hoán vị các viên góc ở tầng 3 về đúng vị trí ban đầu của nó.


Bạn đang xem: Công thức PLL 3×3-Thai Binh Cuber

Hoán vị cạnh

Tên Trường hợp Hình vẽ Công thức
Ua Ua Permutation [R U’ R] U R U R U’ R’ U’ R2
(y2) R2 U’ R’ U’ R U R U R U’ R
Ub Ub Permutation R2 U R U R’ U’ R’ U’ R’ U R’
(y2) R’ U R’ U’ R’ U’ R’ U R U R2
Z Z Permutation [U R’ U’] R U’ R U R U’ R’ U R U [R2 U’ R’ U]
M2 U M2 U M’ U2 M2 U2 M’ U2
H H Permutation M2 U M2 U2 M2 U M2

Xem thêm: Sóng điện từ là gì ? Đặc điểm và cấu tạo của sóng điện từ-Thế giới điện cơ

Hoán vị góc

Tên trương hợp Hình vẽ Công thức
Aa Aa Permutation l’ U R’ D2 R U’ R’ D2 R2
Ab Ab Permutation l U’ R D2 R’ U R D2 R2
E E Permutation x’ [R U’ R’ D] [R U R’ D’] [R U R’ D] [R U’ R’ D’]
(y) x’ [R U’ R’ D] [R U R’ D’] [R U R’ D] [R U’ R’ D’]

Xem thêm: Tụ điện, cuộn cảm, điện trở là gì? Cách đo các đại lượng này

Hoán vị cả góc và cạnh

Tên trường hợp Hình vẽ Công thức
T T Permutation [R U R’ U’] R’ F R2 U’ R’ U’ [R U R’ F’]
F F Permutation [R’ U R U’] R2 y’ [R’ U’ R U] y x [R U R’ U’] [R2 x U’]
R’ U2 R’ d’ R’ F’ R2 U’ R’ U R’ F R U’ F
Ja Ja Permutation [R’ U L’] U2 [R U’ R’ U2] [L R U’]
(y) L’ U’ L F L’ U’ L U L F’ L2 U L U
Jb Jb Permutation [R U R’ F’] [R U R’ U’ R’ F] [R2 U’ R’ U’]
Ra Ra Permutation [L U2′ L’ U2′] L F’ L’ U’ L U L F L2′ U
(y) [R U R’ F’] R U2 R’ U2 R’ F R U R U2 R’ U’
Rb Rb Permutation [R’ U2 R U2] R’ F R U R’ U’ R’ F’ R2 U’
V V Permutation [R’ U R’ U’] [x2 y’] [R’ U R’ U’] [l R U’] [R’ U R] U
[R’ U R’ d’] R’ F’ R2 U’ R’ U R’ F R F
Y Y Permutation [F R U’ R’ U’ R U R’ F’] [R U R’ U’] [R’ F R F’]
Na Na Permutation {L U’ R U2 L’ U R’} {L U’ R U2 L’ U R’} U
(y) {L U’ R U2 L’ U R’} {L U’ R U2 L’ U R’} U’
(y) [R U’ R’ U] l U F U’ R’ F’ R U’ R U l’ U R’
(z) D R’ U R2 D’ R D U’ R’ U R2 D’ R U’ R
Nb Nb Permutation {R’ U L’ U2 R U’ L} {R’ U L’ U2 R U’ L} U’
(y) {R’ U L’ U2 R U’ L} {R’ U L’ U2 R U’ L} U
(z) U’ R D’ R2′ U R’ D U’ R D’ R2′ U R’ D R’
(y) R’ U R’ F R F’ R U’ R’ F’ U F R U R’ U’ R

Xem thêm: Law of Joule-Lenz. Work and power current. Joule-Lenz law

Hoán vị vòng tròn cả cạnh và góc (4 trường hợp chữ G)

Tên trường hợp Hình vẽ Công thức
Ga Ga Permutation [R2 u] R’ U R’ U’ R u’ R2 y’ [R’ U R]
Gb Gb Permutation [L’ U’ L] y’ {R2 u R’ U R U’ R u’ R2}
(y2) [R’ U’ R] y {R2 u R’ U R U’ R u’ R2}
Gc Gc Permutation [R2 u’] R U’ R U R’ u R2 y [R U’ R’]
Gd Gd Permutation [R U R’] y’ R2 u’ R U’ R’ U R’ u R2

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button