Kiến thức

Sự khác biệt về cách dùng although và despite trong câu tiếng anh – Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày

Sự khác biệt về cách dùng although và despite trong câu tiếng anh

Bạn đang xem: Sự khác biệt về cách dùng although và despite trong câu tiếng anh – Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày

Although và Despite đều được sử dụng để diễn tả sự tương phản, đối lập trong

tiếng Anh

, tuy nhiên lại có sự khác biệt về cấu trúc giữa chúng.Trong

tiếng Anh giao tiếp

chúng ta thường xuyên phải sử dụng các liên từ này, vậy hãy cùng nhau phân biệt chúng nhé

Xem thêm: Tóm tắt công thức Vật lý 11 hay nhất và đầy đủ nhất-Ôn thi THPTQG 2018

Cách dùng của Despite

Sau in spite of và despite chúng ta sử dụng một danh từ hoặc một đại từ

  • We enjoyed our camping holiday in spite of the rain. (Chúng tôi vui vẻ cắm trại mặc dù trời mưa).
  • Despite the pain in his leg he completed the marathon. (Cho dù vết thương ở chân, cậu ấy vẫn cố gắng hoàn thành phần chạy marathon).
  • Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job. (Cho dù có đủ những phẩm chất cần thiết, họ cũng không nhận tôi vào làm việc).

Nhớ rằng danh động từ chính là dạng danh từ của động từ, Chúng ta có thể sử dụng in spite of và despite với với một mệnh đề bao gồm cả chủ ngữ và vị ngữ nếu như sử dụng “the fact that”.

  • In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
  • Despite the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
  • (Cho dù học tập chăm chỉ, cậu ấy vẫn chưa qua nổi kỳ thi.)

Cách sử dụng Although

Sau although chúng ta sử dụng một chủ ngữ và một động từ

  • We enjoyed our camping holiday although it rained every day.(Chúng tôi vui vẻ cắm trại cho dù ngày nào trời cũng mưa.)
  • Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.(Cho dù học chăm nhưng cậu ấy vẫn không thể qua nổi kỳ thi,)
  • The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.(Kỳ nghỉ rất tuyệt cho dù khách sạn không được tốt lắm).

Chúng ta dùng THOUGH ở cuối câu và đôi khi chúng ta dùng though thay cho although, cấu trúc câu vẫn không thay đổi

  • I didn’t get a job though I had all the necessary qualification

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button