Kiến thức

Giải phương trình bậc 2

Bạn đang xem: Giải phương trình bậc 2

Giải phương trình bậc 2

January 7, 2018

VietVH

Java core

0

Facebook0

Google+0

Twitter0

Yêu cầu
– Nhập vào số thực a, b, c là hệ số của phương trình bậc 2
– Tính nghiệm của phương trình.

Giải thuật
– Tính nghiệm theo delta = b*b – 4*a*c

Code

 package net.vncoding; import java.util.Scanner; import java.lang.Math; public class JavaCore { public static void main(String[] args) { float a, b, c, x1, x2; float delta = 0; Scanner sc = new Scanner(System.in);; System.out.print("Input a = "); a = sc.nextFloat(); System.out.print("Input b = "); b = sc.nextFloat(); System.out.print("Input b = "); c = sc.nextFloat(); delta = b*b - 4*a*c; if(delta == 0) System.out.println("Phuong trinh co nghiem kep = " + (-b)/(2*a)); else if(delta < 0) System.out.println("Phuong trinh vo nghiem"); else{ x1 = (float) ((-b + Math.sqrt(delta))/(2*a)); x2 = (float)((-b - Math.sqrt(delta))/(2*a)); System.out.println("Nghiem thu nhat x1 = " + x1); System.out.println("Nghiem thu hai x2 = " + x2); } sc.close(); } } 

Kết quả

Java - Giải phương trình bậc 2
Java – Giải phương trình bậc 2

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button