Kiến thức

[Đề cương] – Tổng hợp công thức môn Kinh tế Vĩ mô

[Đề cương] – Tổng hợp công thức môn Kinh tế Vĩ mô

kinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh0.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh1.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh2.PNG

kinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh3.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh4.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh5.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh6.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh7.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh8.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh9kinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh10kinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh11.PNGkinh-tế-vĩ-mô-clbknt-hinh12.PNG

Tác giả: Lê Thị Thanh Giang ( Sinh viên năm nhất, Lớp 17DKQ3, Khoa Thương Mại).

Đề-cương-ôn-tập-kinh-tế-vĩ-mô

Kinh tế Vĩ mô

Đề cương

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button