Kiến thức

DÙNG HÀM COUNT , COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS TRONG EXCEL-VÍ DỤ MINH HỌA

Bạn đang xem: DÙNG HÀM COUNT , COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS TRONG EXCEL-VÍ DỤ MINH HỌA

DÙNG HÀM COUNT , COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

1. Hàm COUNT: Hàm đếm các ô có chứa số = COUNT(Value1, [value2],….)
Trong Đó:
 – value1: tham số bắt buộc. Giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm
 – value2,…: Hàm COUNT chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm số
 2. Hàm COUNTA: Hàm đếm các ô không rỗng = COUNTA (Value1, [value2], [value3],…)
Trong Đó: Value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm. Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [], không bắt buộc có.
 3. COUNTBLANK: Hàm đếm các ô trống = COUNTBLANK(range)
 4. Hàm COUNTIF: Hàm đếm theo một điều kiện =COUNTIF (Range, Criteria) Các tham số: Range: là dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm có điều kiện.
Criteria: là điều kiện để một ô được đếm.
5. Hàm COUNTIFS() đếm số ô nằm trong nhiều phạm vi cùng thỏa mãn một hay nhiều điều kiện khác nhau.
 Cú pháp =COUNTIFS(criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…)
 Trong đó:
 – Criteria_range1: phạm vi thứ nhất cần đánh giá điều kiện, bắt buộc.
 – Criteria1: điều kiện cho phạm vi thứ nhất, bắt buộc.
 – Criteria_range2, criteria2: những phạm vi và điều kiện bổ sung, các bạn có thể tùy chọn và tối đa là 127 cặp criteria_range,criteria.

Nhận xét

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button