Kiến thức

Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng chuẩn nhất là gì?

Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng chuẩn nhất là gì?

Nhiều người thắc mắc Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng chuẩn nhất là gì? Bài viết hôm nay

https://chiembaomothay.com/

sẽ giải đáp điều này.

Bài viết liên quan:

  • Công thức tính delta – delta’ chuẩn nhất

  • Công thức tính bán kính hình tròn chuẩn nhất

  • Công thức tính đường cao trong tam giác chuẩn nhất

Danh mục

Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng chuẩn nhất là gì?

Bạn đang xem: Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng chuẩn nhất là gì?

Khái niệm về đường thẳng và mặt phẳng:

Đường thẳng là một khái niệm nguyên thủy không định nghĩa, được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các khái niệm toán học khác. Đường thẳng được hiểu là một đối tượng hình học không có chiều rộng (không gian một chiều) có độ cong bằng không tại mọi điểm, tuy nhiên đây không phải là một định nghĩa.

Trong toán học, mặt phẳng là một mặt hai chiều phẳng kéo dài vô hạn. Một mặt phẳng là mô hình hai chiều tương tự như một điểm (không chiều), một đường thẳng (một chiều) và không gian ba chiều. Các mặt phẳng có thể xuất hiện như là không gian con của một không gian có chiều cao hơn, như là những bức tường của một căn phòng dài ra vô hạn, hoặc chúng có thể có quyền tồn tại độc lập, như trong các điều kiện của hình học Euclid.

Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng chuẩn nhất là gì?

– Cho hai đường thẳng d, d’ có vectơ chỉ phương Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12

Góc φ giữa hai đường thẳng được tính theo công thức:

Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12

– Cho đường thẳng d có vectơ chỉ phương Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12 và mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12

Góc φ giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) được tính theo công thức:

Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12

Ví dụ Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Tính góc giữa Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12 và d’ là giao tuyến của hai mặt phẳng: (P): x + 2y – z + 1 = 0 và (Q): 2x + 3z – 2 = 0?

Hướng dẫn giải

Hai mặt phẳng (P)và (Q) có vecto pháp tuyến là: Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12

d’ là giao tuyến của (P) và (Q) nên vectơ chỉ phương của d’ là

Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12

Đường thẳng d có vecto chỉ phương Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12

Cosin góc giữa d và d’ là:

Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng | Toán lớp 12

=> góc giữa d và d’ bằng 90o.

Chọn D.

Qua bài viết

Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng chuẩn nhất là gì

? của chúng tôi có giúp ích được gì cho các bạn không, cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Từ khóa liên quan:

công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong oxyz
cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng lớp 11
công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 12
công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng hình học
công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy
công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong hình chóp

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button