Kiến thức

Đặng Hà Thành Hưng-Toán: 9,2 Hóa:9,3 Lý 9,3 Sinh 10 "Thi HK1 lớp 12 năm 2020-2021"

Th12021

Học sinh tiêu biểu

Đặng Hà Thành Hưng

Kết quả Thi HK1 lớp 12 năm 2020-2021:

  • Toán: 9,2
  • Hóa:9,3
  • Lý 9,3
  • Sinh 10

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button