Kiến thức

Joseph Black, carbon dioxide, latent heat, and the beginnings of the discovery of the respiratory gases

Joseph Black, carbon dioxide, latent heat, and the beginnings of the discovery of the respiratory gases

John B West. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2014.

Free article

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button