Kiến thức

[Balance of substances during catalytic oxidation of water admixtures by hydrogen peroxide]-PubMed

Bạn đang xem: [Balance of substances during catalytic oxidation of water admixtures by hydrogen peroxide]-PubMed

[Balance of substances during catalytic oxidation of water admixtures by hydrogen peroxide]

[Article in Russian]
I I Vasilenko et al. Kosm Biol Aviakosm Med. Sep-Oct 1989.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button