Kiến thức

Analysis of the Inhibitory Elements in the p5 Peptide Fragment of the CDK5 Activator, p35, CDKR1 Protein

Analysis of the Inhibitory Elements in the p5 Peptide Fragment of the CDK5 Activator, p35, CDKR1 Protein

B K Binukumar et al. J Alzheimers Dis. 2015.

Free PMC article

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button