Kiến thức

L-and D-[LnZn(IN)3(C2H4O2)]n (Ln = Eu, Sm, and Gd): Chiral Enantiomerically 3D 3d-4f Coordination Polymers Constructed by Interesting Butterfly

L- and D-[LnZn(IN)3(C2H4O2)]n (Ln = Eu, Sm, and Gd): Chiral Enantiomerically 3D 3d-4f Coordination Polymers Constructed by Interesting Butterfly-like Building Units and -[Ln-O-Zn]n- Helices

Xingxiang He et al. Inorg Chem. 2016.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive