Kiến thức

Relevance of Oxygen for the Formation of Strecker Aldehydes during Beer Production and Storage-PubMed

Relevance of Oxygen for the Formation of Strecker Aldehydes during Beer Production and Storage

Philip C Wietstock et al. J Agric Food Chem. 2016.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button