Kiến thức

(PPT) Bài 1: Lý luận thực hành công tác xã hội-Những cách tiếp cận chung

Bạn đang xem: (PPT) Bài 1: Lý luận thực hành công tác xã hội-Những cách tiếp cận chung

Bài 1: Lý luận thực hành công tác xã hội-Những cách tiếp cận chung

Kham Tran
Kham Tran

This paper
A short summary of this paper
1 Full PDF related to this paper

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button