Kiến thức

(PDF) [23]. Phan Văn Quynh (2019). Dạy học giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở trường trung học cơ sở theo phương pháp mô hình hóa. Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm

Bạn đang xem: (PDF) [23]. Phan Văn Quynh (2019). Dạy học giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở trường trung học cơ sở theo phương pháp mô hình hóa. Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm

[23]. Phan Văn Quynh (2019). Dạy học giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở trường trung học cơ sở theo phương pháp mô hình hóa. Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

    Nguyễn Danh Nam
    Nguyễn Danh Nam

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button