Kiến thức

78 chuyên đề khối đa diện hay và khó thường gặp trong đề thi tuyển sinh-Công thức nguyên hàm

khối đa diện

Khối đa diện

Bạn đang xem: 78 chuyên đề khối đa diện hay và khó thường gặp trong đề thi tuyển sinh-Công thức nguyên hàm

78 chuyên đề khối đa diện hay và khó thường gặp trong đề thi tuyển sinh

Gửi tới bạn đọc bộ tài liệu 78 chuyên đề khối đa diện hay và khó thường gặp trong đề thi tuyển sinh 

LINK TẢI

Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian

LINK TẢI

Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian – Cao Văn Tuấn

LINK TẢI

Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian – Cao Đình Tới

LINK TẢI

Chuyên đề tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian – Phạm Minh Tuấn

LINK TẢI

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán

LINK TẢI

Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh

LINK TẢI

Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường

LINK TẢI

Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian

LINK TẢI

Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian – Nguyễn Hồng Điệp

LINK TẢI

Phương pháp tọa độ hóa bài toán hình không gian – Trần Duy Thúc

LINK TẢI

Phương pháp phần bù tính thể tích khối đa diện phức tạp – Vương Thanh Bình

LINK TẢI

Chuyên đề giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng

LINK TẢI

Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Hoàng Trọng Tấn

LINK TẢI

Phương pháp giải các bài toán HH không gian trong đề thi Quốc gia

LINK TẢI

Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng (Tập 2)

LINK TẢI

Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

LINK TẢI

Chuyên đề giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian – Đặng Việt Đông

LINK TẢI

Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian – Đặng Việt Đông

LINK TẢI

Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải

LINK TẢI

Một số công thức tính bán kính mặt cầu – Trần Lê Quyền

LINK TẢI

Chuyên đề Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện – Lê Bá Bảo

LINK TẢI

Chuyên đề bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện – Lê Bá Bảo

LINK TẢI

Chuyên đề bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện – Huỳnh Đức Khánh

LINK TẢI

Lý thuyết và bài tập hình học không gian – Nguyễn Tất Đỉnh

LINK TẢI

Chuyên đề bài tập cơ bản và khối đa diện – Trần Sĩ Tùng

LINK TẢI

Kỹ thuật tư duy và giải toán trắc nghiệm hình học không gian – Hà Duy Nghĩa

LINK TẢI

Chuyên đề Hình không gian thể tích từ cơ bản đến nâng cao – Nguyễn Tiến Đạt

LINK TẢI

Chuyên đề Hình học Oxy – Oxyz và hình học không gian – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn

LINK TẢI

Chuyên đề Hình học không gian – Đặng Thành Nam

LINK TẢI

Chuyên đề giải nhanh hình học không gian bằng máy tính casio – Hà Ngọc Toàn

LINK TẢI

Chuyên đề giải bài toán khối đa diện bằng sơ đồ tư duy – Ngụy Như Thái

LINK TẢI

Chuyên đề giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ – Trần Đình Cư

LINK TẢI

Chuyên đề hệ tọa độ Oxyz để giải các bài toán hình học không gian – Phương Nguyễn

LINK TẢI

Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Trần Quốc Nghĩa

LINK TẢI

Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn

LINK TẢI

Chuyên đề thể tích khối đa diện – Phạm Thu Hiền

LINK TẢI

Chuyên đề thể tích khối đa diện – Nguyễn Văn Thân

LINK TẢI

Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông

LINK TẢI

Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz – Phạm Văn Long

LINK TẢI

Chuyên đề khối đa diện, góc và khoảng cách – Đặng Việt Đông

LINK TẢI

Chuyên đề khối đa diện – Trần Quốc Nghĩa

LINK TẢI

Chuyên đề khoảng cách và thể tích khối đa diện – Hoàng Văn Phiên

LINK TẢI

Chuyên đề hình học không gian 2016 – Trần Quốc Nghĩa

LINK TẢI

Chuyên đề Hình học không gian – Lưu Huy Thưởng

LINK TẢI

Chuyên đề tính thể tích khối đa diện – hàm số

LINK TẢI

chuyên đề các dạng toán quan hệ vuông góc trong không gian – Lê Duy Hiền

LINK TẢI

chuyên đề toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Lê Bá Bảo

LINK TẢI

Chuyên đề các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học

LINK TẢI

Chuyên đề Bài toán khoảng cách trong không gian – Phạm Hồng Phong

LINK TẢI

Chuyên đề Bài toán cực trị hình học trong không gian – Quách Đăng Thăng

LINK TẢI

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh

LINK TẢI

Chuyên đề Bài toán cực trị hình học trong không gian – Quách Đăng Thăng

LINK TẢI

Chuyên đề Bài toán cực trị hình học trong không gian – Quách Đăng Thăng

LINK TẢI

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng

LINK TẢI

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu – Trần Đình Cư

LINK TẢI

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay – Nguyễn Khánh Nguyên

LINK TẢI

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm hình học không gian – Lê Viết Nhơn

LINK TẢI

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu

LINK TẢI

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông

LINK TẢI

Chuyên đề bài tập Mặt cầu – Khối cầu – Nguyễn Đăng Dũng

LINK TẢI

Chuyên đề Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng

LINK TẢI

Tuyển chọn 395 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện cơ bản – Nguyễn Bảo Vương

LINK TẢI

Tuyển chọn 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 – Trần Văn Tài

LINK TẢI

Tuyển chọn 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án – Lê Hoài Sơn

LINK TẢI

Tuyển chọn 195 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện nâng cao – Nguyễn Bảo Vương

LINK TẢI

Tuyển chọn 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay – Nguyễn Tất Thu

LINK TẢI

Tuyển chọn 75 câu trắc nghiệm khối đa diện – THPT Bình Phục Nhứt, Tiền Giang

LINK TẢI

Tuyển chọn 65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay – Lê Bá Bảo

LINK TẢI

Tuyển chọn 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón – Trần Công Diêu

LINK TẢI

Tuyển chọn 29 bài toán hình lăng trụ xiên – Trần Đình Cư

LINK TẢI

350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian – hàm số

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button