Kiến thức

9 dạng toán ứng dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ-Toán lớp 8

9 dạng toán ứng dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Trong chương trình Đại số 8 có rất nhiều dạng bài tập ứng dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ vào để giải như: tính giá trị biểu thức, tìm giá trị nhỏ nhất.

Nhắc lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ:

1)      (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

 • Phiếu hướng dẫn tự học Toán lớp 8 từ 30/3 tới 4/4

 • Chuyên đề tam giác đồng dạng – Toán lớp 8

 • Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 8 THCS Mai Dịch 2019-2020

 • Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào x – Toán lớp 8

 • Đề cương ôn tập hè Toán lớp 8

2)      (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3)      A2 – B2 = (A – B)(A + B)

4)      (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5)      (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6)      A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7)      A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)


Mục lục

 • 1 Dạng 1 : Tính giá trị của biểu thức

 • 2 Dạng 2 : Chứng minh biểu thức A không phụ thuộc vào biến

 • 3 Dạng 3 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 • 4 Dạng 4 : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

 • 5 Dạng 5 :Chứng minh đẳng thức

 • 6 Dạng 6 : Chứng minh bất đẳng thức

 • 7 Dang 7: Phân tích đa thức thành nhân tử

 • 8 Dạng 8 : Tìm x. biết :

 • 9 Dạng 9 : Thực hiện phép tính phân thức

Bạn đang xem: 9 dạng toán ứng dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ-Toán lớp 8

Dạng 1 : Tính giá trị của biểu thức

Bài 1 :tính giá trị của biểu thức : A = x2 – 4x + 4 tại x = -1

Giải.

Ta có : A = x2 – 4x + 4 = A = x2 – 2.x.2 + 22 = (x – 2)2

Tại x = -1 : A = ((-1) – 2)2=(-3)2= 9

Vậy : A(-1) = 9

Dạng 2 : Chứng minh biểu thức A không phụ thuộc vào biến

B = (x – 1)2 + (x + 1)(3 – x)

Giải.

B =(x – 1)2 + (x + 1)(3 – x)

= x2 – 2x + 1 – x2 + 3x + 3 – x

= 4 : hằng số không phụ thuộc vào biến x.

Dạng 3 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

C = x2 – 2x + 5

Giải.

Ta có : C = x2 – 2x + 5 = (x2 – 2x + 1) + 4 = (x – 1)2 + 4

Mà : (x – 1)2 ≥ 0 với mọi x.

Suy ra : (x – 1)2 + 4 ≥ 4 hay C ≥ 4

Dấu “=” xảy ra khi : x – 1 = 0 hay x = 1

Nên : Cmin = 4 khi x = 1

Dạng 4 : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

D = 4x – x2

Giải.

Ta có : D = 4x – x2 = 4 – 4 + 4x – x2 = 4 – (4 + x2 – 4x) = 4 – (x – 2)2

Mà : -(x – 2)2 ≤ 0 với mọi x.

Suy ra : 4 – (x – 2)2 ≤ 4 hay D ≤ 4

Dấu “=” xảy ra khi : x – 2 = 0 hay x = 2

Nên : Dmax = 4 khi x = 2.

Xem thêm: LÀM THỀ NÀO CÓ THỂ ĐIỀU CHẾ BENZEN RA TOLUEN ?

Dạng 5 :Chứng minh đẳng thức

(a + b)3 – (a – b)3 = 2b(3a2 + b2)

Giải.

VT = (a + b)3 – (a – b)3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3)

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b – 3ab2 + b3

= 6a2b + 2b3

= 2b(3a2 + b2) ->đpcm.

Vậy : (a + b)3 – (a – b)3 = 2b(3a2 + b2)

Dạng 6 : Chứng minh bất đẳng thức

Biến đổi bất đẳng thức về dạng biểu thức A ≥ 0 hoặc A ≤ 0. Sau đó dùng các phép biến đổi đưa A về 1 trong 7 hằng đẳng thức.

Dang 7: Phân tích đa thức thành nhân tử

F = x2 – 4x + 4 – y2

Giải.

Ta có : F = x2 – 4x + 4 – y2

= (x2 – 4x + 4) – y2        [nhóm hạng tử]

= (x – 2)2 – y2                 [đẳng thức số 2]

= (x – 2 – y )( x – 2 + y) [đẳng thức số 3]

Vậy : F = (x – 2 – y )( x – 2 + y)

Bài 1: A = x3 – 4x2 + 4x

 = x(x2 – 4x + 4)

= x(x2 – 2.2x + 22)

= x(x – 2)2

Bài 2: B = x 2 – 2xy – x + 2y

= (x 2– x) + (2y – 2xy)

= x(x – 1) – 2y(x – 1)

= (x – 1)(x – 2y)

 

Bài 3: C = x2 – 5x + 6

= x2 – 2x – 3x  + 6

= x(x – 2) – 3(x  – 2)

= (x – 2)(x – 3)


Dạng 8 : Tìm x. biết :

x2 ( x – 3 ) – 4x + 12 = 0

Giải.

x2 ( x – 3 ) – 4x + 12 = 0

x2 ( x – 3 ) – 4(x – 3 ) = 0

( x – 3 ) (x2 – 4) = 0

( x – 3 ) (x – 2)(x + 2) = 0

( x – 3 ) = 0 hay (x – 2) = 0 hay (x + 2) = 0

x = 3 hay x = 2 hay x = –2

vậy : x = 3; x = 2; x = –2

 


Dạng 9 : Thực hiện phép tính phân thức

Tính giá trị của phân thức  M = frac{x^3-1}{x^2 -2x+1} tại x = –1

Giải.

ta có : M = frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x -1)^2}

= frac{x^2+x+1}{x -1}

Khi x = -1 : M = frac{(-1)^2+(-1)+1}{-1 -1} =frac{-1}{2}

Vậy : M = =frac{-1}{2}   tại x = -1 .

Xem thêm: Giải Toán 11 Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài viết liên quan

 • Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A – Bồi dưỡng Đại số 9

 • Ôn tập về phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng của nó

 • Bài tập tuần 5 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức – Đại số 8

 • Bài tập tuần 4 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) – Đại số 8

 • Bài tập tuần 3 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) – Đại số 8Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button