Kiến thức

Heavy boron isotopic composition of Pennsylvanian brachiopod calcite: implications for pH, CO2 and secular variation of seawater δ11B

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button