Kiến thức

Tích hợp nhà xuất bản với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB)

Tích hợp nhà xuất bản với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB)

Cục Quảng cáo tương tác (IAB) Châu Âu đã hoàn thiện phiên bản 2.0 của

Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TFC)

do IAB Tech Lab và các công ty thành viên tương trợ phát triển. Google hiện đã hỗ trợ đầy đủ TCF phiên bản 2.0.

Google không bắt buộc áp dụng TCF phiên bản 2.0. Bài viết này mô tả một số chi tiết triển khai quan trọng mà nhà xuất bản cần nhớ nếu chọn áp dụng TCF phiên bản 2.0 của IAB.

Với tư cách là nhà xuất bản, bạn không bắt buộc phải sử dụng TCF phiên bản 2.0 của IAB. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các phương pháp khác để tuân thủ

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu

của chúng tôi.

Để tích hợp với TCF phiên bản 2.0 của IAB, nhà xuất bản phải triển khai một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã đăng ký TCF phiên bản 2.0 trên trang web hoặc ứng dụng của mình. CMP tạo và gửi chuỗi TC (Tính minh bạch và Sự đồng ý). Sau đó, các thẻ quảng cáo và SDK của Google sử dụng chuỗi TC nhận được từ CMP.

Bạn đang xem: Tích hợp nhà xuất bản với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của Cục Quảng cáo tương tác (IAB)

Hướng dẫn chung

Nếu bạn đã triển khai CMP đã đăng ký TCF phiên bản 2.0 của IAB trên trang web hoặc

ứng dụng

của mình, thì Ad Manager sẽ tự động bắt đầu sử dụng chuỗi TC từ CMP này mà không cần định cấu hình lại.

Mọi lựa chọn nhà cung cấp CMP của bạn trong CMP đã đăng ký TCF phiên bản 2.0 của IAB sẽ ghi đè lựa chọn Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong Biện pháp kiểm soát sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp bạn đã chọn phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) thông qua Biện pháp kiểm soát sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

Nếu bạn đã xác định quảng cáo không được cá nhân hóa (NPA) trong yêu cầu quảng cáo của mình, thì chúng tôi sẽ xem xét điều đó và sự đồng ý mà chuỗi TC biểu thị, rồi áp dụng chế độ cài đặt thận trọng nhất.

 • Chuyển chuỗi TC đến các thẻ: Thẻ GPT, Trả về GPT, AdSense và Ad Exchange sẽ tự động giao tiếp với CMP của IAB để chuyển tiếp chuỗi TC đến Ad Manager mà không cần định cấu hình nhà xuất bản. IMA SDK và SDK quảng cáo trên thiết bị di động sẽ tự động lấy, phân tích cú pháp và tuân theo chuỗi TC từ trong bộ nhớ cục bộ. Khi nhà xuất bản Ad Manager sử dụng

  Yêu cầu không gắn thẻ

  thay cho thẻ quảng cáo để yêu cầu mã tệp sáng tạo nguyên gốc được quản lý trong máy chủ quảng cáo, chúng tôi không có thẻ nào trên trang có thể tương tác với API CMP. Trong trường hợp này, chúng tôi dựa vào việc các nhà xuất bản gửi cho chúng tôi chuỗi TCF trong các tham số URL đã xác định theo bản đặc tả về TCF. Để làm như vậy, nhà xuất bản sẽ cần chuyển các tín hiệu sau theo cách thủ công: gdpr={0,1}gdpr_consent={tc string}. Bạn cũng có thể tùy ý chuyển

  addtl_consent

  ={ac string}.

  Ad Manager sẽ không yêu cầu quảng cáo cho đến khi nhận được chuỗi TC hợp lệ.

 • Chuyển chuỗi TC đến các kênh tự động: Chuỗi TC của IAB tự động được chuyển đến các kênh tự động của Google mà không yêu cầu nhà xuất bản phải định cấu hình.
 • Chuyển chuỗi TC đến tệp sáng tạo thủ công: Hãy làm việc với nhà cung cấp tệp sáng tạo của bạn để xác định xem bạn có định cần định cấu hình bổ sung cho tệp sáng tạo của mình để đảm bảo tệp sáng tạo sử dụng đúng chuỗi TC hay không. Ad Manager hỗ trợ các macro TCF của IAB (${GDPR}, ${GDPR_CONSENT_XXXX}${ADDTL_CONSENT}) để cho phép bạn chuyển chuỗi TC cho các nhà cung cấp tệp sáng tạo khác theo cách thủ công nếu cần.

  Tìm hiểu thêm về TCF phiên bản 2.0 của IAB và hoạt động đặt trước

 • Chuyển chuỗi TC cho đối tác dàn xếp: Chuỗi TC của IAB sẽ có sẵn trong bộ nhớ cục bộ của thiết bị (NSUserDefaults cho iOS hoặc SharedPreferences cho Android) và tất cả các đối tác dàn xếp đều có thể truy cập để lấy, phân tích cú pháp và tuân theo chuỗi này khi chuỗi được gọi trong một yêu cầu dàn xếp thác nước.

Yêu cầu: Quảng cáo được cá nhân hóa và Quảng cáo không được cá nhân hóa

Hướng dẫn của chúng tôi về khả năng tương tác

sẽ nêu các yêu cầu về chính sách hiện hành của Google, đặc biệt là các yêu cầu trong

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu

và các chính sách của chúng tôi đối với việc tạo vân tay số để nhận dạng (ví dụ: những yêu cầu có trong

Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba

). Các chính sách của Google sẽ tiếp tục áp dụng và có tính nghiêm ngặt cao hơn so với TCF phiên bản 2.0 trong một số trường hợp.

Nhà xuất bản nên xem lại chế độ cài đặt đăng ký cho các nhà cung cấp mà họ chọn hợp tác thông qua TCF phiên bản 2.0. Các yêu cầu sau sẽ áp dụng khi Google là nhà cung cấp trong CMP của nhà xuất bản.

Yêu cầu cần đáp ứng để phân phát quảng cáo được cá nhân hóa

Google sẽ phân phát quảng cáo được cá nhân hóa khi tất cả tiêu chí sau được đáp ứng:

 • Người dùng cuối chấp thuận để Google:
  • Lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị (Mục đích 1)
  • Tạo và sử dụng hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa (Mục đích 3)
  • Chọn quảng cáo được cá nhân hóa (Mục đích 4)
 • Google có lợi ích chính đáng (hoặc đã nhận được sự đồng ý, trong đó nhà xuất bản định cấu hình CMP của họ để sử dụng các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản nhằm yêu cầu sự đồng ý cho Google) để:
  • Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)
  • Đo lường hiệu quả hoạt động của quảng cáo (Mục đích 7)
  • Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)
  • Phát triển và cải tiến sản phẩm (Mục đích 10)

Yêu cầu cần đáp ứng để phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa

Nếu các yêu cầu đối với quảng cáo được cá nhân hóa không được đáp ứng, thì Google sẽ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa khi tất cả tiêu chí sau được đáp ứng:

 • Người dùng cuối chấp thuận để Google:
  • Lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị (Mục đích 1)
 • Google có lợi ích chính đáng (hoặc đã nhận được sự đồng ý, trong đó nhà xuất bản định cấu hình CMP của họ để yêu cầu sự đồng ý) để:
  • Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)
  • Đo lường hiệu quả hoạt động của quảng cáo (Mục đích 7)
  • Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)
  • Phát triển và cải tiến sản phẩm (Mục đích 10)
Nếu cả hai nhóm yêu cầu trên đều không được đáp ứng, thì sẽ không có quảng cáo nào được phân phát.

Chúng tôi sẽ xử lý các tình huống sau theo bảng dưới đây:

Phần mô tả Hành vi phân phát quảng cáo

Google không nhận được sự đồng ý để lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị (Mục đích 1)

Theo

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu

hiện tại của chúng tôi, cần có sự đồng ý đối với cookie hoặc giá trị nhận dạng trên thiết bị di động cho cả quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa. Đối với quảng cáo không được cá nhân hóa, vẫn cần có sự đồng ý đối với cookie hoặc giá trị nhận dạng thiết bị di động vì quảng cáo không được cá nhân hóa vẫn sử dụng cookie hoặc giá trị nhận dạng thiết bị di động để chống hành vi gian lận và sử dụng sai trái, cũng như để giới hạn tần suất và báo cáo quảng cáo tổng hợp.

Nếu bạn không nhận được sự đồng ý cho Mục đích 1, thì Google sẽ cố gắng phân phát Quảng cáo bị hạn chế nếu bạn có lợi ích chính đáng hoặc đã nhận được sự đồng ý cho Mục đích 2, 7, 9 và 10.

Toàn phạm vi và ngoài phạm vi

Theo

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu

hiện tại của chúng tôi, bạn phải xác định rõ ràng từng bên có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng cuối do việc bạn sử dụng sản phẩm của Google.

Tìm hiểu thêm về Phạm vi cơ sở pháp lý

Bởi vì không thể xác định rõ ràng từng bên khi sử dụng toàn phạm vi, nên chúng tôi không hỗ trợ tùy chọn này. Trong giai đoạn chuyển đổi bắt đầu khi chúng tôi bắt đầu đọc và chuyển chuỗi TC cho tất cả các yêu cầu quảng cáo, chúng tôi sẽ

phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa

để cho phép nhà xuất bản điều chỉnh. Sau thời gian chuyển đổi ba tháng, chúng tôi sẽ không phân phát quảng cáo nếu chuỗi TC biểu thị “Ngoài phạm vi” hoặc “Toàn phạm vi”.

Chuỗi TC không hợp lệ

Chuỗi TC không thể phân tích cú pháp (ví dụ: thiếu một số trường).

Trong giai đoạn chuyển đổi bắt đầu khi chúng tôi bắt đầu đọc và chuyển chuỗi TC cho tất cả các yêu cầu quảng cáo, chúng tôi sẽ

phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa

để cho phép nhà xuất bản điều chỉnh. Sau thời gian chuyển đổi 3 tháng, chúng tôi sẽ không phân phát quảng cáo nếu chuỗi TC không hợp lệ.

Xem thêm: Các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số-Cách giải và bài tập

Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản và quy trình đăng ký linh hoạt cho nhà cung cấp

TCF phiên bản 2.0 của IAB cho phép các nhà xuất bản điều chỉnh nhiều quy định hạn chế theo ý muốn. Việc này cho phép nhà xuất bản cho biết các lựa chọn ưu tiên của riêng họ. Các lựa chọn này sẽ được ưu tiên hơn lựa chọn ưu tiên của nhà cung cấp, nếu có. Nhà xuất bản không bao giờ có thể khiến một nhà cung cấp hoạt động theo cơ sở bất hợp pháp hoặc vì một mục đích xung đột với mục đăng ký Danh sách nhà cung cấp toàn cầu của nhà cung cấp. Do đó, những quy định này được gọi là quy định hạn chế vì chúng không bao giờ mở rộng phạm vi những gì nhà cung cấp có thể làm, mà chỉ hạn chế phạm vi này.

Nhà xuất bản nên xem lại chế độ cài đặt đăng ký cho các nhà cung cấp mà họ chọn hợp tác thông qua TCF phiên bản 2.0. Nếu nhà cung cấp đã đăng ký linh hoạt với “lợi ích chính đáng” làm cơ sở pháp lý mặc định cho một mục đích mà Google yêu cầu “sự đồng ý” theo

hướng dẫn về khả năng tương tác của chúng tôi

, nếu nhà xuất bản muốn làm việc với nhà cung cấp đó thông qua các sản phẩm của Google, họ phải chọn sự đồng ý cho nhà cung cấp đó trong các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của CMP của họ.

Google được đăng ký linh hoạt cho các mục đích 2, 5, 6, 7, 9 và 10, và sẽ dựa trên lợi ích chính đáng theo mặc định. Trừ khi nhà xuất bản định cấu hình CMP của mình để yêu cầu Google chỉ được sử dụng sự đồng ý cho những mục đích này, Google sẽ dựa trên lợi ích chính đáng mà CMP đã thiết lập với người dùng. Google không được đăng ký linh hoạt cho các mục đích 1, 3 và 4, đồng thời luôn yêu cầu sự đồng ý cho các mục đích này.

Funding Choices sẽ tự động tạo ra các Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản để chọn sự đồng ý cho Mục đích 3 và 4 nếu nhà cung cấp đã đăng ký tính linh hoạt.

Phạm vi cơ sở pháp lý

TCF phiên bản 2.0 của IAB cung cấp các tùy chọn cho nhà xuất bản để chọn phạm vi cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân như được nêu bên dưới. Thông tin này được chuyển qua chuỗi TC. Các chính sách của Google yêu cầu nhà xuất bản chọn (a) phạm vi theo dịch vụ hoặc (b) phạm vi theo nhóm.

 • Phạm vi theo dịch vụ: Cơ sở pháp lý chỉ được áp dụng trên dịch vụ, ví dụ như trang web hoặc ứng dụng của Nhà xuất bản, nơi diễn ra quy trình lấy và quản lý Cơ sở pháp lý. (ĐƯỢC PHÉP khi làm việc với Google)
 • Phạm vi theo nhóm: Cơ sở pháp lý chỉ áp dụng trên một nhóm dịch vụ định trước, ví dụ: một số Tài sản kỹ thuật số của một hoặc nhiều Nhà xuất bản triển khai CMP trong phạm vi của nhóm họ, mỗi Tài sản kỹ thuật số cho phép người dùng quản lý các lựa chọn của họ liên quan đến Cơ sở pháp lý được thiết lập cho nhóm trong tất cả các dịch vụ của nhóm. Tất cả các tài sản kỹ thuật số thành phần phải được cung cấp tại thời điểm đồng ý. (ĐƯỢC PHÉP khi làm việc với Google)
 • Toàn phạm vi: Cơ sở pháp lý không chỉ áp dụng trên dịch vụ, nơi diễn ra quy trình lấy và quản lý Cơ sở pháp lý, mà trên tất cả các Tài sản kỹ thuật số của nhà xuất bản triển khai CMP trên toàn phạm vi, mỗi Tài sản kỹ thuật số cho phép người dùng quản lý các lựa chọn của họ liên quan đến Cơ sở pháp lý đã thiết lập chung trên tất cả các Tài sản kỹ thuật số của nhà xuất bản đó. (KHÔNG CHO PHÉP khi làm việc với Google)
 • Ngoài phạm vi (“OOB”): Cơ sở pháp lý chưa được thiết lập bằng cách sử dụng Khuôn khổ và do đó không được phản ánh trong bất kỳ Tín hiệu nào trong Khuôn khổ và người dùng trong Khuôn khổ không thể quản lý được cơ sở này. (KHÔNG CHO PHÉP khi làm việc với Google)

Các nhà xuất bản phải chọn phạm vi theo dịch vụ (hoặc phạm vi theo nhóm) nếu họ muốn làm việc với Google.

Xem thêm: Phương trình bậc hai một ẩn: Lý thuyết và cách giải phương trình

Chế độ đồng ý bổ sung

Chế độ đồng ý bổ sung là một bản đặc tả kỹ thuật tạm thời chỉ nhằm mục đích sử dụng cùng với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của IAB để đóng vai trò như một cầu nối cho các nhà cung cấp chưa được đăng ký trên Danh sách nhà cung cấp toàn cầu của IAB Châu Âu (GVL). Bản đặc tả kỹ thuật này cho phép nhà xuất bản, Nhà cung cấp dịch vụ quản lý sự đồng ý (CMP) và các đối tác thu thập và chuyển sự đồng ý bổ sung — cùng với việc triển khai TCF phiên bản 2.0 — cho các công ty chưa được đăng ký trên Danh sách nhà cung cấp toàn cầu của IAB Châu Âu nhưng thuộc

danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo của Google (ATP)

.

Tìm hiểu thêm về Chế độ đồng ý bổ sung

Đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) và Đặt giá thầu mở

Áp dụng cho tất cả các giao dịch đặt giá thầu theo thời gian thực và Đặt giá thầu mở, kể cả giao dịch Trực tiếp theo chương trình.

Logic của TCF phiên bản 2.0 của IAB sẽ áp dụng cho yêu cầu giá thầu, phản hồi giá thầu và yêu cầu so khớp cookie.

Chúng tôi sẽ cho phép gửi yêu cầu giá thầu và kích hoạt quá trình so khớp cookie khi nhà cung cấp đăng ký “Sự đồng ý” hoặc (trong một số trường hợp hạn chế) “Không được sử dụng” cho việc Cá nhân hóa quảng cáo (Mục đích 3 và 4 trong chuỗi TC). Các nhà cung cấp đăng ký “Sự đồng ý” cho mục đích Quảng cáo được cá nhân hóa (Mục đích 3 và 4 trong chuỗi TC), nhưng chưa nhận được sự đồng ý của người dùng:

 • Sẽ không nhận được yêu cầu giá thầu.
 • Sẽ không nhận được phản hồi cho các yêu cầu so khớp cookie.

Ngoài ra, người dùng phải đưa ra sự đồng ý cho Mục đích 1, Mục đích 3 và Mục đích 4.

Xem thêm: Hóa hữu cơ 11 có liên quan như thế nào đến Hóa hữu cơ 12?

Đặt trước

Chúng tôi đã ra mắt một giải pháp hỗ trợ TCF phiên bản 2.0 của IAB cho việc

đặt trước

, trong đó có các biện pháp kiểm soát để cho biết các nhà cung cấp mà bạn đang làm việc trong quy trình đặt trước. Cho dù bạn có chọn tích hợp với TCF phiên bản 2.0 của IAB hay không, thì giải pháp này sẽ không bắt đầu ảnh hưởng đến việc phân phát các mục hàng đặt trước cho đến khi Google bắt đầu đọc và chuyển chuỗi TC cho tất cả các yêu cầu quảng cáo. Chúng tôi đã cung cấp quyền truy cập vào các biện pháp kiểm soát mới trước thời hạn để nhà xuất bản có thể làm quen với các biện pháp kiểm soát này trước khi chúng có tác động đến việc phân phối.

Tìm hiểu thêm về

cách khai báo nhà cung cấp công nghệ quảng cáo cho tệp sáng tạo trong chiến dịch đặt trước Ad Manager

Dàn xếp

Nếu đã chọn áp dụng giải pháp TCF phiên bản 2.0 của IAB, hãy đảm bảo rằng bạn liệt kê tất cả các đối tác dàn xếp trong CMP của mình. Điều này sẽ đảm bảo rằng Google có thể tiếp tục thực hiện lệnh gọi đến tất cả các đối tác trong thác nước dàn xếp của bạn.

Chuỗi TC và AC sẽ được đánh giá bằng cách phân phát trước khi xây dựng thác nước dàn xếp và xác định xem đối tác dàn xếp có hiện diện trong một trong các chuỗi hay không.

 • Nếu đối tác dàn xếp hiện diện và người dùng đã đồng ý hoặc lợi ích chính đáng đã được thiết lập cho ít nhất một mục đích, thì đối tác dàn xếp sẽ được đưa vào thác nước dàn xếp trong quá trình xây dựng.
 • Nếu đối tác dàn xếp không hiện diện hoặc đối tác dàn xếp đã bị người dùng từ chối hoàn toàn, thì đối tác dàn xếp sẽ không được gọi trong thác nước dàn xếp.

So khớp cookie

Chúng tôi hỗ trợ trường gdprgdpr_consent để chuyển thông tin về sự đồng ý theo TCF phiên bản 2.0 cho cả yêu cầu đồng bộ hóa cookie trong và ngoài giới hạn. Bạn không bắt buộc phải sử dụng các thông số này.

Nếu các thông số &gdpr&gdpr_consent hiện diện trong yêu cầu so khớp cookie, thì Ad Manager sẽ đồng bộ hóa cookie với yêu cầu của nhà cung cấp bên thứ ba nếu tất cả các tiêu chí sau được đáp ứng:

 • Người dùng cuối chấp thuận để Google:
  • Lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị (Mục đích 1)
  • Tạo và sử dụng hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa (Mục đích 3)
  • Chọn quảng cáo được cá nhân hóa (Mục đích 4)
 • Google có lợi ích chính đáng (hoặc đã nhận được sự đồng ý, trong đó nhà xuất bản định cấu hình CMP của họ để yêu cầu sự đồng ý) để:
  • Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)
  • Đo lường hiệu quả hoạt động của quảng cáo (Mục đích 7)
  • Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)
  • Phát triển và cải tiến sản phẩm (Mục đích 10)​
 • Người dùng cuối không cho phép nhà cung cấp sử dụng lợi ích chính đáng để “Tạo hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa” (Mục đích 3).
 • Người dùng cuối không cho phép nhà cung cấp sử dụng lợi ích chính đáng để “Chọn quảng cáo được cá nhân hóa” (Mục đích 4).
 • Mỗi nhà cung cấp không đăng ký mục “Chủ động quét các đặc điểm của thiết bị để nhận dạng” (Tính năng đặc biệt 2) hoặc đăng ký Tính năng đặc biệt 2, nhưng chuỗi Tính minh bạch và sự đồng ý (TC) biểu thị người dùng không chọn sử dụng Tính năng đặc biệt 2.
 • Mỗi nhà cung cấp cần đăng ký ít nhất một mục đích và đã có được cơ sở pháp lý hợp lệ cho mục đích đó.
 • Người dùng cuối đồng ý cho phép nhà cung cấp “Lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị” (Mục đích 1).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button