3 Comments
  1. Ho Thien says

    Dạ bị mất tiếng , nên xem lại video ạ . Tụi em thật lòng muốn xem nên mới phản hồi .

  2. Hồ Thao says

    Bị mất tiếng

  3. Chuẩn Lê Văn says

    Ad ơi sao đang xem video mất tiếng vậy 🙁

Leave A Reply

Your email address will not be published.