2 Comments
  1. Hiệu Hà Hà says

    Ông bòn bon cũng nói nước ngọt nè mọi người kakakkaka

  2. Rose Lam says

    Ngon dữ

Leave A Reply

Your email address will not be published.