Kiến thức

Amino axit là gì? Định nghĩa, khái niệm

Amino axit là gì?

Amino axit là một loại hợp chất hữu cơ tạp chức. Bên trong phân tử có chứa đồng thời −NH2 nhóm amino và −COOH nhóm cacbonxyl.

Công thức tổng quát: R(NH2)x(COOH)y hoặc CnH2n+2−2k−x−y(NH2)x(COOH)y

Ví dụ: NH2−C2H4−COOH

Tên thay thế của amino axit

Chúng ta sẽ sử dụng công thức sau để đọc đúng tên thay thế của một amino axit.

Axit + Số chỉ vị trí nhóm −NH2 + amino + tên hidrocacbon no tương ứng ở mạch chính + oic

Axit 2-aminopropanoic.

Cấu tạo phân tử của amino axit  

Cấu tạo của amino axit là gì? Có thể thấy, amino axit là những hợp chất có cấu tạo ion lưỡng cực nên ở điều kiện thường chúng là chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.

Tính chất vật lý của amino axit

Amino axit là gì và amino axit có những tính chất như nào cũng là thắc mắc chung của nhiều người. Amino axit mang đầy đủ tính chất vật lý và hóa học, cụ thể như sau:

 • Amino axit có dạng chất rắn, dạng tinh thể, không màu và vị hơi ngọt.

 • Amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước bởi amino axit chỉ tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. 

Tính chất hóa học của amino axit

Bạn đang xem: Amino axit là gì? Định nghĩa, khái niệm

Amino axit tác dụng với axit HCl – Amino axit HCL

Khi tác dụng với axit mạnh sẽ tạo muối:

NH2−CH2−COOH+HCl→ClNH3−CH2−COOH

Amino axit tác dụng với NaOH – Amino axit NaOH

NH2−CH2−COOH+NaOH→NH2−CH2−COONa+H2O

Xem thêm: LASER trị liệu-PGS Hà Hoàng Kiệm

Amino axit tác dụng với axit H2SO4 – Amino axit h2so4

2H2N−CH3−COOH+H2SO4→(H3N)2SO4−CH3−COOH

Amino axit tác dụng với HNO2 – Amino axit HNO2

HOOC−R−NH2+HNO2→HOOC−R−OH+N2+H2O

Tìm hiểu Alpha amino axit là gì?

Định nghĩa Alpha amino axit 

 • Axit amin (Alpha Amino axit) là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH) 

 • Công thức chung: (H2N)x–R–(COOH)y

 • Quan trọng nhất chính là các α – aminoaxit (hay các aminoaxit có các nhóm COOH và NH2 cùng gắn vào 1 nguyên tử C – C số 2). Nhìn chung các aminoaxit thiên nhiên đều là các α – aminoaxit.

Xem thêm: Dùng giới từ trong writing task 1 hiệu quả nhất

Cấu trúc của Alpha amino axit

 • Cấu trúc chung của một phân tử alpha amino axit, với nhóm amin ở bên trái và nhóm axit cacboxylic. Trong hóa sinh, thuật ngữ này còn để chỉ axit amin: những axit amin mà trong đó nhóm amin và cacboxylic gắn vào cùng một cacbon, nên gọi là α–cacbon

 • Phần dư còn lại của một alpha amino axit là phần mà sau khi đã loại bỏ phân tử nước (một H+ ra khỏi nitơ và một OH− khỏi cacbon) và tạo thành liên kết peptit.

Các loại amino axit thiên nhiên 

Các amino axit thiên nhiên (chủ yếu là các alpha amino axit) là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

Xem thêm: Đại Học California, Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ

Tính chất vật lý của Alpha amino axit

Nhìn chung, Alpha amino axit mang đầy đủ các tính chất vật lý của amino axit như là chất rắn dạng tinh thể, không có màu và vị hơi ngọt. Bên cạnh đó, Alpha amino axit cũng có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước. 

Tính chất hóa học của Alpha amino axit

Sự phân li trong dung dịch

H2N-CH2-COOH ↔ H3N+-CH­2-COO-

(ion lưỡng cực)

Aminoaxit có tính lưỡng tính

 • Tính axit
  • Tác dụng với bazơ mạnh tạo ra muối và nước:
  • NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O
  • Chú ý: Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng khi giải bài tập.
 • Tính bazơ
  • Tác dụng với axit mạnh tạo muối.
  • NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3 – CH2 – COOH
  • Chú ý: Khi giải bài tập cần sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng và định luật bảo toàn khối lượng. 

Phản ứng este hoá

 • NH2-CH2-COOH + ROH → NH2-CH2-COOR + H2O (khí HCl)

Cách điều chế Alpha amino axit

Điều chế Alpha amino axit qua việc thủy phân protit: 

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

Người đăng: hoy


Time: 2020-09-21 17:22:11

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button