Kiến thức

Tạo thuộc tính cho tính năng Tiếp thị lại động-Analytics Trợ giúp

Tạo thuộc tính cho tính năng Tiếp thị lại động

Tạo thuộc tính động trong Analytics dựa trên thuộc tính ngành dọc mà bạn đã thêm vào các thẻ trang của mình.

Sau khi thêm các thuộc tính ngành dọc vào thẻ trang và tạo Đối tượng tiếp thị lại, bạn cần phải tạo thuộc tính động dựa trên các thuộc tính ngành dọc đó và liên kết chúng với tài khoản Google Ads của mình.

Trong Google Ads, thuộc tính động có thể được gọi là thông số.

Mỗi thuộc tính Analytics có giới hạn là 100 Thuộc tính động.

Bài viết này đề cập đến các nội dung sau:

 • Tạo Thuộc tính động

 • Ví dụ về thuộc tính cho mỗi ngành dọc

 • Các bước tiếp theo

Bạn đang xem: Tạo thuộc tính cho tính năng Tiếp thị lại động-Analytics Trợ giúp

Tạo Thuộc tính động

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn

  .

 2. Nhấp vào

  Quản trị

  và chuyển đến

  thuộc tính

  mà bạn muốn tạo Thuộc tính động.

 3. Trong cột THUỘC TÍNH, nhấp vào Định nghĩa đối tượng > Thuộc tính động.
  Liên kết thuộc tính động: Chọn Loại hình kinh doanh, Chế độ xem Analytics và tài khoản quảng cáo được liên kết.
 4. Định cấu hình như sau:
  • Trong Loại hình kinh doanh, hãy chọn ngành dọc bạn muốn (ví dụ: Bán lẻ hoặc Chuyến bay).
  • Trong Chế độ xem, chọn chế độ xem Analytics có sẵn dữ liệu Thuộc tính động.
  • Trong Chia sẻ, chọn tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết Thuộc tính động.
 5. Nhấp vào Bước tiếp theo.
 6. Trong Thuộc tính động, hãy chọn các thuộc tính ngành dọc mà bạn đã thêm vào thẻ trang của mình (xem

  Ví dụ về Thuộc tính động

  cho từng ngành dọc bên dưới).

  Ví dụ: nếu đã chọn Bán lẻ làm Loại hình kinh doanh, thì bạn hãy chọn các thuộc tính cho ngành dọc đó như ecomm_prodidecomm_pagetype. Nếu bạn đã chọn Chuyến bay làm Loại hình kinh doanh, thì bạn hãy chọn các thuộc tính ngành dọc như flight_destidflight_originid.

 7. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể tạo thuộc tính động cho nhiều ngành dọc trong một thuộc tính Analytics duy nhất. Ví dụ: bạn có thể tạo thuộc tính động cho cả Chuyến bay và Khách sạn cũng như dịch vụ cho thuê trong cùng một thuộc tính Analytics.

Tuy nhiên, trong mỗi thuộc tính, bạn chỉ có thể tạo 1 tập hợp các thuộc tính động cho mỗi ngành dọc được liên kết với cùng một ID khách hàng Google Ads. Ví dụ:

Thuộc tính Analytics ID khách hàng Google Ads Thuộc tính động
Thuộc tính Analytics 1 650-555-1212 Chuyến bay
Thuộc tính Analytics 1 650-555-1212 Khách sạn và cho thuê

Trong ví dụ trên, nếu bạn cố gắng tạo tập hợp thuộc tính động bổ sung cho Chuyến bay, Analytics sẽ cập nhật tập hợp thuộc tính động hiện tại thay vì tạo tập hợp thuộc tính động mới.

Nếu cần nhiều tập hợp thuộc tính động cho cùng một ngành dọc được liên kết với cùng một ID khách hàng Google Ads trong cùng một tài khoản Analytics, bạn cần sử dụng thuộc tính khác nhau cho mỗi tập hợp; ví dụ:

Thuộc tính Analytics ID khách hàng Google Ads Thuộc tính động
Thuộc tính Analytics 1 650-555-1212 Chuyến bay
Thuộc tính Analytics 2 650-555-1212 Chuyến bay

 

 

Ví dụ về thuộc tính cho mỗi ngành dọc

Mỗi phần trong các phần sau bao gồm minh họa cách bạn định cấu hình các thuộc tính bắt buộc và tùy chọn cho từng ngành dọc.

Bán lẻ

Bạn cũng có thể sử dụng Product SKU (thay vì ecomm_prodid) làm giá trị cho ID sản phẩm.

Giáo dục

Chuyến bay

Khách sạn và cho thuê

Việc làm

Giao dịch địa phương

Bất động sản

Du lịch

Tùy chỉnh

 

Các bước tiếp theo

Tạo chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button