Kiến thức

Activation of a nucleotide-dependent RCK domain requires binding of a cation cofactor to a conserved site

Bạn đang xem: Activation of a nucleotide-dependent RCK domain requires binding of a cation cofactor to a conserved site

Activation of a nucleotide-dependent RCK domain requires binding of a cation cofactor to a conserved site

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button