Kiến thức

At low temperature phenol reacts with Br2 in CS2 to form (a) m-bromophenol (b) o-and p-bromophenol (c) p

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button