Kiến thức

Bạc sunfat là gì? Định nghĩa, khái niệm

Bạc sunfat là gì?

Tên khác:

Muối sunfat 

Bạc sunfat là một hợp chất ion bạc tồn tại dưới dạng tinh thể màu trắng, không có mùi.

Công thức hóa học: Ag2SO4

Muối sunfat này khá bền ở điều kiện sử dụng và lưu trữ bình thường tuy chúng bị tối màu đi khi tiếp xúc với ánh sáng và không khí.

Bạc sunfat rất ít tan trong nước.

Bạn đang xem: Bạc sunfat là gì? Định nghĩa, khái niệm

Tính chất bạc sunfat

Khối lượng phân tử: 311,799 g/mol

Khối lượng riêng: 5,45 g/cm3 (25°C); 4,84 g/cm3 (660°C)

Điểm nóng chảy: 652,2- 660°C (925,4- 933,1K; 1.206,0- 1.220,0 °F)

Điểm sôi: 1.085°C (1.358K; 1.985°F)

Độ hòa tan trong nước: 0,57 g/100 mL (0°C); 0,69 g/100 mL (10°C); 0,83 g/100 mL (25°C); 0,96 g/100mL (40°C); 1,33 g/100 mL (100°C)

Độ hòa tan trong chất khác: Tan được trong axit, ethanol, aceton, ete, axetat, amid. Không tan trong EtOH và HF

Phương pháp điều chế Bạc sunfat 

Bạc sunfat được điều chế bằng cách cho axit sunfuric vào dung dịch bạc nitrat:

AgNO3(dd) + H2SO4(dd) → AgHSO4(dd) + HNO3(dd)

Từ sản phẩm AgHSO4 sẽ thu được muối bạc sunfat kết tủa:

2 AgHSO4(dd) ⇌ Ag2SO4(r) + H2SO4(dd)

Ứng dụng của Bạc sunfat 

Nó được sử dụng trong mạ bạc, là chất thay thế cho bạc nitrat. 

Ag2SO4 thường là sản phẩm kết tủa trong các phương trình phản ứng của bạc nên chất này thường được sử dụng để nghiên cứu trong thí nghiệm.

Người đăng: hoy


Time: 2020-10-14 14:57:38

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button