Kiến thức

Bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic?

Bạn đang xem: Bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic?

Bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic?

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

  • Bài 5 trang 10 SGK Vật lí 11

  • Skills – Review 4 Tiếng Anh 11 mới


Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2.


– Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)nliên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.

– CTCT của các axit có CTPT C4H8Olà:

CH3-CH2-CH2-COOH :axit butiric

CH3-CH(CH3)-COOH :axit isobutiric ( 2- metyl-propanoic)

Bài 4 trang 210 SGK Hóa học 11. Chất Y có công thức phân tử…

Bài 5 trang 210 SGK Hóa học 11. Để trung hòa 150,0 gam dung dịch…

Bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11. Trung hòa 16,60gam hỗn hợp…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button