Kiến thức

Lý Thuyết Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên-Chương 2 Số Nguyên

Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên

Leave a Comment

Mục Lục Bài Viết

Chương II: Số Nguyên – Số Học Lớp 6 – Tập 1

Bạn đang xem: Lý Thuyết Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên-Chương 2 Số Nguyên

Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên

Nội dung bài 13 bội và ước của một số nguyên chương 2 số nguyên – số học lớp 6 tập 2. Bài học giúp các bạn biết các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm “chia hết cho”. Về kỷ năng giúp các bạn hiểu được ba tính chất liên quan với khái niệm “chia hết cho”.

1. Bội và ước của một số nguyên

Câu hỏi 1 bài 13 trang 96 sgk số học lớp 6 tập 1: Viết các số 6, -6 thành tích của hai số nguyên?

Trả lời:

6 = 1.6 = (-1).(-6) = 2.3 = (-2).(-3)

-6 = 1.(-6) = (-1).6 = 2.(-3) = (-2).3

Câu hỏi 2 bài 13 trang 96 sgk số học lớp 6 tập 1: Cho hai số tự nhiên a, b với b ≠ 0. Khi nào ta nói a chia hết cho b ( a ⋮ b)?

Trả lời:

a chia hết cho b nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q

Câu hỏi 3 bài 13 trang 96 sgk số học lớp 6 tập 1: Tìm hai bội và hai ước của 6?

Trả lời:

Các ước của 6 là: 1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6

Các bội của 6 là: 0, 6, -6, 12, -12, …

Định nghĩa:

Cho a, b ∈ Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a.

Chú ý:

– Nếu a = bq (b ≠ 0) thì ta còn nói a chia cho b được q và viết a : b = q.

– Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.

– Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào.

– Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên.

– Nếu c vừa là ước của a vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b.

2. Tính chất

– Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c.

a ⋮ b và b ⋮ c ⇒ a ⋮ c

– Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b.

a ⋮ b ⇒ am ⋮ b (m ∈ Z)

– Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c.

a ⋮ c và b ⋮ c ⇒ (a + b) ⋮ c và (a – b) ⋮ c

Câu hỏi 4 bài 13 trang 97 sgk số học lớp 6 tập 1:

a. Tìm ba bội của -5

b. Tìm các ước của -10

Trả lời:

Câu a: Ta có (-5).2 = -10 ; (-5).3 = -15; (-5).4 = -20

Suy ra ba bội của -5 là -10; -15; -20

Câu b: Chia -10 lần lượt cho các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Ta thấy -10 chia hết cho 1; 2; 5; 10 và các số đối của các số trên là -1; -2; -5; -10

Suy ra Ư(-10) = {1; 2; 5; 10; -1; -2; -5; -10}

Xem thêm: Định Lý Viet Và Ứng Dụng Trong Phương Trình.

Bài Tập & Giải Bài Tập SGK Bài 13 Bội Và Ước Của Một Số Nguyên

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 13 bội và ước của một số nguyên chương 2 số nguyên – số học lớp 6 tập 1. Bài học giúp bạn biết định nghĩa, và tính chất của bội và ước của một số nguyên.

Bài Tập 101 Trang 97 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Tìm năm bội của: 3; -3.

 • Xem:

  giải bài tập 101 trang 97 sgk số học lớp 6 tập 1

Bài Tập 102 Trang 97 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

 • Xem:

  giải bài tập 102 trang 97 sgk số học lớp 6 tập 1

Xem thêm: Vẽ đồ thị các hàm toán học với Trợ lý Toán học trong OneNote

Bài Tập 103 Trang 97 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Cho hai tập hợp số A = {2, 3, 4, 5, 6}; B = {21, 22, 23}

a. Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a ∈ A và b ∈ B

b. Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho 2?

 • Xem:

  giải bài tập 103 trang 97 sgk số học lớp 6 tập 1

Bài Tập 104 Trang 97 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a. 15x = -75

b. 3|x| = 18

 • Xem:

  giải bài tập 104 trang 97 sgk số học lớp 6 tập 1

Bài Tập 105 Trang 97 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Điền số vào ô trống cho đúng:

a 42 2 -26 0 9
b -3 -5 |-13| 7 -1
a : b 5 -1
 • Xem:

  giải bài tập 105 trang 97 sgk số học lớp 6 tập 1

Xem thêm: MBA-Số vòng bị nối tắt

Bài Tập 106 Trang 97 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a ⋮ b và b ⋮ a.

 • Xem:

  giải bài tập 106 trang 97 sgk số học lớp 6 tập 1

Vừa rồi là lý thuyết bài 13 bội và ước của một số nguyên chương 2 số nguyên – số học lớp 6 tập 1. Qua bài học cho bạn biết bội và ước của một số nguyên có những tính chất gì.

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Bài Tập Liên Quan:

 • Ôn Tập Chương II: Số Nguyên

 • Bài 12: Tính Chất Của Phép Nhân

 • Bài 11: Nhân Hai Số Nguyên Cùng Dấu

 • Bài 10: Nhân Hai Số Nguyên Khác Dấu

 • Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế

 • Bài 8: Quy Tắc Dấu Ngoặc

 • Bài 7: Phép Trừ Hai Số Nguyên

 • Bài 6: Tính Chất Của Phép Cộng Các Số Nguyên

 • Bài 5: Cộng Hai Số Nguyên Khác Dấu

 • Bài 4: Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu

 • Bài 3: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên

 • Bài 2: Tập Hợp Các Số Nguyên

 • Bài 1: Làm Quen Với Số Nguyên Âm

Toán Học Lớp 6

Số Học Lớp 6 Tập 1

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button