Kiến thức

Bài 15 trang 198 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Bạn đang xem: Bài 15 trang 198 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Bài 15 trang 198 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Bình chọn:

4 trên 2 phiếu


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có

  • Bài 16 trang 198 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

  • Bài 17 trang 198 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

  • Bài 18 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

  • Bài 19 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Xem thêm:

I-Đề toán tổng hợp

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có AB: 3x + 5y – 33 = 0; đường cao  AH: 7x + y – 13 = 0; trung tuyến BM: x + 6y – 24 = 0 (M là trung điểm của AC). Tìm phương trình các cạnh còn lại của tam giác.

Gợi ý làm bài

(Xem hình 3.38)

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình:

(left{ matrix{
3x + 5y – 33 = 0,,,,,,,(AB) hfill cr
7x + y – 13 = 0,,,,,,,,,(AH). hfill cr} right.)

Vậy A(1 ; 6)

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình:

(left{ matrix{
3x + 5y – 33 = 0,,,,,,,(AB) hfill cr
x + 6y – 24 = 0,,,,,,,,,(BM) hfill cr} right.)

Vậy B(6 ; 3).

Đặt C(x;y) ta suy ra trung điểm M của AC có tọa độ (Mleft( {{{x + 1} over 2};{{y + 6} over 2}} right).)

Ta có: (overrightarrow {BC}  = left( {x – 6;y – 3} right))

({overrightarrow u _{AH}} = (1; – 7))

Ta có: (left{ matrix{
M in BM hfill cr
overrightarrow {BC} .{overrightarrow u _{AH}} = 0 hfill cr} right.)

Suy ra tọa độ điểm C là nghiệm của hệ phương trình:

(left{ matrix{
left( {{{x + 1} over 2}} right) + 6left( {{{y + 6} over 2}} right) hfill cr
x – 6 – 7(y – 3) = 0 hfill cr} right.)

( Leftrightarrow left{ matrix{
x + 6y – 11 = 0 hfill cr
x – 7y + 15 = 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
x = – 1 hfill cr
y = 2. hfill cr} right.)

Vậy C(-1 ; 2).

Phương trình cạnh BC: x – 7y + 15 = 0

Phương trình cạnh AC: 2x – y + 4 = 0.

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 10 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button