Kiến thức

Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết

Bạn đang xem: Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết

Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

 • Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12

 • Bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

 • Skills – Review 4 Tiếng Anh 12 mới

 • Câu 4 Trang 104 Sách Giáo Khoa Tin Học 12


a) z=1-πi ; b) z=2-i ;
c) z=22 ; d) z=-7i.

 


a) z=1-πi 

 • Phần thực : a=1.
 • Phần ảo : b=-π.

b) z=2-i 

 • Phần thực : a=2.
 • Phần ảo : b=-1.

c) z=22=22+0i

 • Phần thực : a=22.
 • Phần ảo : b=0.

d)  z=-7i=0-7i

 • Phần thực : a=0.
 • Phần ảo : b=-7.

Bài 2 trang 133 SGK Giải tích 12

Bài 3 trang 134 SGK Giải tích 12

Bài 4 trang 134 SGK Giải tích 12

Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Bài 6 trang 134 SGK Giải tích 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button