Kiến thức

Bài 2 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bạn đang xem: Bài 2 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bài 2 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:

4.4 trên 7 phiếu


Tìm tập xác định của các hàm số

  • Bài 3 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

  • Bài 4 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

  • Bài 5 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

  • Bài 6 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Xem thêm:

Bài 1: Hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số 

a) (y =  – {x^5} + 7x – 2)

b) (y = {{3x + 2} over {x – 4}})

c) (y = sqrt {4x + 1}  – sqrt { – 2x + 1} )

d) (y = {{sqrt {x + 9} } over {{x^2} + 8x – 20}})

e) (y = {{2x + 1} over {(2x + 1)(x – 3)}})

h) (y = {{7 + x} over {{x^2} + 2x – 5}})

Gợi ý làm bài

a) D = R;

b) D = R{4};

c) Hàm số xác định với các giá trị của x thỏa mãn

(4x + 1 ge 0) và ( – 2x + 1 ge 0) hay (x ge  – {1 over 4}) (x le  – {1 over 2})

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là (D = {rm{[}} – {1 over 4};{1 over 2}{rm{]}})

d) Hàm số xác định với các giá trị của x thỏa mãn

(left{ matrix{
x + 9 ge 0 hfill cr
{x^2} + 8x – 20 ne 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
x ge – 9 hfill cr
x ne – 10,x ne 2 hfill cr} right.)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là (D = {rm{[ – 9; + }}infty )backslash {rm{{ }}2} )

e) (D = Rbackslash {rm{{  – }}{1 over 2};3} )

h) (D = Rbackslash {rm{{ }} – 1 – sqrt 6 ; – 1 + sqrt 6 } ) vì 

({x^2} + 2x – 5 = 0 Leftrightarrow left[ matrix{
x = – 1 – sqrt 6 hfill cr
x = – 1 + sqrt 6 hfill cr} right.)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 10 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button