Kiến thức

Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 11. Sự điện li, chất điện li là gì ?

Bạn đang xem: Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 11. Sự điện li, chất điện li là gì ?

Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 11. Sự điện li, chất điện li là gì ?

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

  • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 11

  • THỰC HÀNH – TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ CỦA Ô – XTRÂY – LI – A

  • Bài 2 Trang 157 SGK Lịch sử 11


Sự điện li, chất điện li là gì?

Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu?

Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.


–  Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.

– Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

– Chất điện li: Axit, bazơ, muối 

            + Chất điện li mạnh là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

                     Ví dụ: NH4Cl  → NH4+ + Cl

            + Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ phân li một phần ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

                   Ví dụ: CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Bài 1 trang 7 SGK Hóa học 11. Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic…

Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của những chất sau

Bài 4 trang 7 SGK Hóa học 11. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây

Bài 5 trang 7 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive