Kiến thức

Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện-HocDot.com

Bạn đang xem: Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện-HocDot.com

Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Bài Tập và lời giải

Bài 26.1 trang 63 SBT Vật lí 7

Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?a) Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạchb) Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạchc) Giữa hai cực cửa một pin là nguồn điện trong mạch kínd) Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng

Xem lời giải

Bài 26.2 trang 63 SBT Vật lí 7

Đề bài

Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26.1.

a) Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.

b) Cho biết mỗi vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch điện của nó?

Xem lời giải

Bài 26.3 trang 63 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.3 trang 63 sách bài tập vật lí 7. Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây có số chỉ bằng (0) (hình 26.2)? 

Xem lời giải

Bài 26.4 trang 64 SBT Vật lí 7

Đề bài

Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

A. Nếu mắc vôn kê vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ của vôn kế luôn bằng số vôn đó

B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

C. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số lớn hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường

D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

Xem lời giải

Bài 26.5 trang 64 SBT Vật lí 7

Đề bài

Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?

A.  Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.

B.  Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

C. Là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường.

D. Là giá trị của hiệu điện thế cao nhâ’t không được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

Xem lời giải

Bài 26.6 trang 64 SBT Vật lí 7

Đề bài

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở

B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thê giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở

C. Luôn lớn hơn hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó

D. Luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

Xem lời giải

Bài 26.7 trang 64 SBT Vật lí 7

Đề bài

Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

A. Giữa hai đầu một chuông điện đang reo.

B. Giữa hai đầu đèn LED đang sáng.

C. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện.

D. Giữa hai cực của một pin còn mới chưa mắc vào mạch.

Xem lời giải

Bài 26.8 trang 65 SBT Vật lí 7

Đề bài

Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm

B. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng dần

C. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lúc đầu tăng, sau đó giảm dần

D. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi

Xem lời giải

Bài 26.9 trang 65 SBT Vật lí 7

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 26.3. Hỏi nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ như thế nào so với trước đó (biết rằng khi đóng công tắc K thì bóng đèn sáng bình thường)?

A. Không thay đổi

B. Giảm đi so với trước

C. Tăng lên so với trước

D. Có chỉ số bằng 0

Xem lời giải

Bài 26.10 trang 65 SBT Vật lí 7

Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26.4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện để hở?

Xem lời giải

Bài 26.11 trang 65 SBT Vật lí 7

Đề bài

Các công tắc K trong các mạch điện được giữ ở chế độ như trên các sơ đồ hình 26.5. Vôn kế trong sơ đồ nào đang đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn?

Xem lời giải

Bài 26.12 trang 66 SBT Vật lí 7

Đề bài

Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Luôn có hiệu điện thế giữa

2. Khi có hiệu điện thế giữa

3. Không có hiệu điện thế giữa

4. Khi có hiệu điện thế định mức giữa 

a) hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch

b) Hai đầu bóng đèn thì đèn sáng bình thường

c) hai đầu bóng đèn thì đèn sáng dưới mức bình thường

d) hai cực của nguồn điện

e) hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua đèn

Xem lời giải

Bài 26.13 trang 66 SBT Vật lí 7

Đề bài

Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu a) thì đèn sáng dưới mức giá trị càng tăng (nhưng không bình thường vượt quá hiệu điện thế định mức)

2. Khi có một hiệu điện thế đặt vào 

3. Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu bóng đèn dây tóc có giá trị lớn hơn số vôn ghi trên đèn

4. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn có giá trị bằng giá trị định mức

a) thì đèn sáng dưới mức bình thường

b) thì đèn càng sáng

c) thì đèn sáng bìng thường

d) thì có dòng điện chạy qua bóng đèn

e) thì đèn chóng bị hỏng

Xem lời giải

Bài 26.14 trang 66 SBT Vật lí 7

Đề bài

Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Hai cực của nguồn điện

2. Số vôn ghi trên dụng cụ điện

3. Số vôn ghi trên nguồn điện

4. Dòng điện chạy qua bóng đèn

a) là giá trị của hiệu điện thế định mức để nó hoạt động bình thường

b) là giá trị hiệu điện thế nhỏ nhất mà nó có thể cung cấp.

c) chỉ xuất hiện khi có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu của nó.

d) là hai vật dẫn được nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có một hiệu điện thế.

e) là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

Xem lời giải

Bài 26.15 trang 67 SBT Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trong hình 26.6.a) Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào trong trường hợp công tắc K mở và trong trường hợp công tắc K đóng.b) So sánh số chỉ của vôn kế trongmhai trường hợp ở câu a trên đây.

Xem lời giải

Bài 26.16 trang 67 SBT Vật lí 7

Trên một bóng đèn có ghi (6V). Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế (U_1 = 4V) thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ (I_1), khi đặt hiệu điện thế (U_2 = 5V) thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ (I_2).a) Hãy so sánh (I_1) và (I_2). Giải thích vì sao có thể so sánh kết quả như vậy.b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu thì đèn sáng bình thường? Vì sao?

Xem lời giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button