Kiến thức

Lý Thuyết & Giải Bài Tập SGK Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Leave a Comment

Mục Lục Bài Viết

Chương I: Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức – Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Bạn đang xem: Lý Thuyết & Giải Bài Tập SGK Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Nội dung bài học bài học bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) chương 1 toán đại số lớp 8 tập 1. Giúp bạn nắm được các hằng đẳng thức: Tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương.

Tóm Tắt Lý Thuyết

Tổng hai lập phương

Tổng của lập phương hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức và bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức đó.

(A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 – AB + B^2))

Hiệu hai lập phương

Hiệu của lập phương hai biểu thức bằng tích của hiệu hai biểu thức và bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó.

(A^3 – B^3 = (A – B)(A^2 + AB + B^2))

Ta có bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

1. ()((A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

2. ((A – B)^2 = A^2 – 2AB + B^2)

3. (A^2 – B^2 = (A + B)(A – B))

4. ((A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3)

5. ((A – B)^3 = A^3 – 3A^2B + 3AB^2 – B^3)

6. (A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 – AB + B^2))

7. (A^3 – B^3 = (A – B)(A^2 + AB + B^2))

Các Bài Tập & Lời Giải Bài Tập SGK Bài 5 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) chương 1 toán đại số lớp 8 tập 1. Rèn luyện tính chính xác, làm việc khoa học, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm. Biết vận dụng các hằng đẳng thức trên vào giải toán.

Xem thêm: Kế toán doanh nghiệp làm những việc gì?

Bài Tập 30 Trang 16 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a. ()((x + 3)(x^2 – 3x + 9) – (54 + x^3))

b. ((2x + y)(4x^2 – 2xy + y^2) – (2x – y)(4x^2 + 2xy + y^2))

 • Xem:

  giải bài tập 30 trang 16 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Bài Tập 31 Trang 16 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Chứng minh rằng:

a. ()(a^3 + b^3 = (a + b)^3 – 3ab(a + b))

b. (a^3 – b^3 = (a – b)^3 + 3ab(a – b))

Áp dụng: Tính (a^3 + b^3), biết a.b = 6 và a + b = -5

 • Xem:

  giải bài tập 31 trang 16 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Bài Tập 32 Trang 16 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a. ()((3x + y).(…-….. +….) = 27x^3 + y^3)

b. ((2x -….)(….+ 10x +….) = 8x^3 – 125)

 • Xem:

  giải bài tập 32 trang 16 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Bài Tập 33 Trang 16 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Tính:

a. ()((2 + xy)^2)

b. ((5 – 3x)^2)

c. ((5 – x^2)(5 + x^2))

d. ((5x – 1)^3)

e. ((2x – y)(4x^2 + 2xy + y^2))

f. ((x + 3)(x^2 – 3x + 9))

 • Xem:

  giải bài tập 33 trang 16 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Xem thêm: Phép thử biure – Wikipedia tiếng Việt

Bài Tập 34 Trang 17 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a. ()((a + b)^2 – (a – b)^2)

b. ((a + b)^3 – (a – b)^3 – 2b^3)

c. ((x + y + z)^2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)^2)

 • Xem:

  giải bài tập 34 trang 17 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Bài Tập 35 Trang 17 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Tính nhanh:

a. ()(34^2 + 66^2 + 68.66)

b. (74^2 + 24^2 – 48.74)

 • Xem:

  giải bài tập 35 trang 17 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Bài Tập 36 Trang 17 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a. ()(x^2 + 4x + 4) tại (x = 98)

b. (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) tại (x = 99)

 • Xem:

  giải bài tập 36 trang 17 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Bài Tập 37 Trang 17 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho chúng tạo thành hai vế của một hằng đẳng thức (theo mẫu):

Bài Tập 37 Trang 17 SGK Đại Số Lớp 8 - Tập 1

 • Xem:

  giải bài tập 37 trang 17 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Xem thêm: Hải Phòng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017

Bài Tập 38 Trang 17 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

a. ()((a – b)^3 = -(b – a)^3)

b. ((-a – b)^2 = (a + b)^2)

 • Xem:

  giải bài tập 38 trang 17 sgk toán đại số lớp 8 tập 1

Lý thuyết và giải bài tập sgk bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) chương 1 toán đại số lớp 8 tập 1. Giúp bạn nắm được các hằng đẳng thức: Tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương.

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Bài Tập Liên Quan:

 • Ôn Tập Chương I: Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức

 • Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

 • Bài 11: Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

 • Bài 10: Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức

 • Bài 9: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Cách Phối Hợp Nhiều Phương Pháp

 • Bài 8: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Nhóm Các Hạng Tử

 • Bài 7: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Dùng Hằng Đẳng Thức

 • Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung

 • Bài 4: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

 • Bài 3: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

 • Bài 2: Nhân Đa Thức Với Đa Thức

 • Bài 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Toán Học Lớp 8

Đại Số Lớp 8 Tập 1

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button