Kiến thức

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm-HocDot.com

Bạn đang xem: Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm-HocDot.com

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 17 SGK Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R= 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SGK Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó (R_1= 10 Ω), ampe kế (A_1) chỉ (1,2 A), ampe kế A chỉ (1,8 A). 

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó (R_1= 15 Ω), (R_2=R_3= 30 Ω), (U_{AB}= 12 V).

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Xem lời giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button